Reiki Hakkında Bilinmesi Gerekenler


Reiki dediğimiz enerji aslında Evrende serbest salınım halindeki foton parçacıklarının içinde varolan ve bütünüyle yenileyici, tedavi edici, onarıcı ve yeniden yapılandırıcı niteliği taşıyan Yaratıcı Kaynaktan gelen bir enerjidir. Sürekli kendisini yenileyen ve hiç bitmeyen sonsuz, sınırsız bir kaynaktan gelir. Reiki saf, sevgi ve şevkat dolu çok güçlü bir enerjidir. Özü Işık ve sevgi’dir. Bu nedenle Reiki Öğretmenleri veya uygulayıcıları kendilerini ‘Işığın Elleri’ olarak tanımlarlar.

Bu enerji tamamıyla evrensel bir enerjidir ve kaynağı Yaratıcıdır. Bu şifa tekniğine Reiki denmesinin nedeni uygulama yöntemi ve öğretisinin Usui Reiki olarak tanınmasındandır. 

Reiki, tarihi binlerce sene öncesine dayanan ve kaynağı Tibet olduğu sanılan bir enerji dengeleme tekniğidir. 1900′lü yılların başlarında, Japon Dr.Mikao Usui tarafından bu tekniğin temelini oluşturan enerjinin kullanımı ile ilgili bilgiler
tekrar derlenmiş, toparlanmış ve insanlığa sunulmuştur. Hz. İsa’nın ve toplumlarda derin izler bırakan, aydınlatan pek çok kişinin de şifacı olduğu ve bu enerjiyi en üst düzey boyutta kullandığı bilinmektedir.

Uzun bir süre önce, bilim enerji alanları ve tüm canlıların birbirlerine enerji ağı ile olan bağlantılarını keşfetti. Fizikçi Max Planck, 1900 yılında dünyaya bir matematik formülü sunarak, minicik enerji kümelerinin hem dalga hem de parçacık olarak hareket ettiklerini gösterdi. Bunlar kuant olarak bilinmektedir. Onun bu formülü Kuantum Fiziğiʼnin temelini oluşturmuştur.

Kuantum fiziği, geleneksel fizik ile çatışan bir bilim dalıdır. Kuantum fiziğinin en temel prensiplerinden biri de atomaltı parçacıkların (subatomic particule) aynı anda her yerde veya hiç bir yerde olmayabilecekleridir. Başta imkansız gibi görünen bu tez, atomaltı parçacıklarının hızlarının sonsuz olduğu kabul edildiğinde son derece mantıklı gelmektedir.

Kuantum teorisinin bazı ilkelerini bilmek belki de enerji ve Reiki çalışmalarını biraz daha anlaşılabilir hale getirecektir. Bir elektronun aynı anda birden fazla yerde olması ya da bir yerde yok olup aynı anda başka bir yerde belirmesine “kuantum sıçrama” deniyor. İşte Kuantum Fiziğindeki bu mekansızlık ve zamansızlık, enerji boyutunda birbirine bağlı olan canlıların birbirlerini nasıl etkilediğini anlatmakta. Kuantum düzeyindeki iki parçacık aynı anda da hareket edebilme özelliğine de sahip. Yani var olan enerjinin bir başka enerjiyi mesafesi ne olursa olsun, nasıl etkilediğini ve sifa gönderme işlemini bize açıklayabiliyor. Zamansızlık ve mekansızlık konusuna örnek olarak Amerikan ordusunda gerçekleştirilmiş bir deney vardır. Önce DNA için vericilerden lökosit (beyza kan hücreleri) toplandı ve elektriksel değişimlerinin ölçülmesi için kutucuklara yerleştirildi. Verici ise bir odaya yerleştirildi ve kendisinde değişik duygular uyandıran video klipler vasıtasıyla duygusal uyarılara maruz bırakıldı. Hem verici hem de kutucuklardaki DNA örnekleri bu süre içerisinde izlendi ve elektriksel olarak ölçüldü. Sonuçta DNA verici ile tam aynı anda tamamen aynı tepkileri verdi. Daha sonra DNA kutucuğunu 50 mil uzağa yerleştirip deneyi tekrarladılar ve aynı sonucu elde ettiler. “ISAIAH ETKİSİ” kitabının ünlü yazarı Mühendis ve Bilim Adamı Gregg Bradenʼa göre, bu deneyin canlı hücrelerin bir enerji formu vasıtasıyla iletişim kurduğuna güzel bir örnek olduğunu söylüyor. Bu enerji zaman ve uzaklıktan etkilenmiyor.

Reiki; Japonca Rei ve Ki kelimelerinden oluşmuştur. Rei ; “evren, bizi kuşatan tüm bilgi”, Ki; “yaşam gücü içeren enerji” anlamındadır. Reiki, kısaca “evrensel yaşam enerjisi” anlamına gelmektedir. İlahi enerji olarak ta söylenir.

Ana kaynağa bağlı ve asla tükenmeyen ve kullandıkça akan ve şarj olan Reiki, kendi özümüzdeki yaşam enerjisini yönlendirip harekete geçirmenin bir yolu, bir tekniğidir. Herkes bu evrensel yaşam enerjisi ile dünyaya gelmekte ve varlığını sürdürmektedir. Bedenimizdeki her bir organın ve her bir hücrenin birbirleriyle sağlıklı ve dengeli bir iletişimde olması için, yaşam enerjimizin, “ki”nin, bedenimizde meridyen adı verilen enerji kanallarından rahat akması gerekir. Eğer bu akış engellenirse, bedenin enerji dengesi bozulur ve beden sağlığını devam ettirmede zorlanır. İşte Reiki tekniği ile kendi bedeninizdeki enerjinin, “ki”‘nin, sinyal verdiğinde nasıl şarj edileceğini öğrenirsiniz. Reiki çalışmaları düzenli yapıldığında da bedendeki enerjinin bütün hücrelere sağlıklı ve dengeli bir şekilde yayılması sağlanır.

Kişi bu teknikle çalışırken, asla kendi “ki” enerjini (bioenerjisini) kullanmaz. Sadece evrensel yaşam enerjisinin, Reiki’nin, kendisinden bir başkasına akmasına aracı olmaya niyet eder ve elleri enerjiyi aktarmak üzere bağlantı kablosu görevini görür. Bu sebeplerden dolayı hem alıcı, hem de uygulayıcı için son derece güvenlidir. Uygulayıcının kendi enerjisi olmadığı için yorucu da değildir. Aksine aynı zamanda o da güçlenmekte ve enerjiyle dolmaktadır. Çünkü uygulayıcı da bu enerjiyi transfer ederken kendi bedeni ve varlığı da şarj olmakta ve rınmaktadır. Ayrıca bazı enerjiyle terapi tekniklerinde olduğu gibi uygulayıcının, hastanın rahatsızlıklarını kendi üzerine alma tehlikesi yoktur. Reiki, içerdiği bilinçle kişiye asla zarar vermez, aksine her zaman ihtiyacına göre fayda sağlar.

Reiki’ye İnisiye olmak yani el almak çok bilinçli yapılması gereken bir işlemdir. Öncelikle Reiki Master’ın Reiki’yi ve uygulamaları size doğru anlattığından emin olmalısınız. Reiki inisiasyonuna ya da uyumlanmasına yönelik bilmeniz gereken en önemli şey bu el verme ya da uyumlanma işleminin bire bir ve sessiz, sakin bir ortamda olmasıdır.

Toplu inisiyasyon diye birşey yoktur. Uyumlamalar belirlenen zamanda birebir yapılmalıdır. Master toplu olarak uzaktaki kişilere, olaylara enerji gönderebilir. Fakat uyumlama çok özel bir süreçtir ve uzaktan uygulanırken de kişiye özel, birebir yapılması gerekir. Toplu şifa gönderimi yapılabilir, fakat toplu uyumlama yapılamaz.

Unutulmaması gereken en önemli konu şudur: Reiki bir farkındalık boyutuna geçişin adıdır. Süreç uyumlama ile birlikte başlar ve ömür boyu sürer. Uyumlandıklarının hemen ertesi günü mucizeler bekleyenler var. Bu tarz yaklaşımlar reikiyi bilmemekten, uyumlandığı şeyin mahiyeti hakkında fikir sahibi olmamaktan ve egodan kaynaklanıyor.

Siz reikiye uyumlandığınız andan itibaren değişim başlar. Yapılması gereken çalışmaları yaptıkça daha çok gelişirsiniz. Zaman geçtikçe hayatınızda inanılmaz değişimlerin olduğunu farkedersiniz. Dünya üzerinde yaşayan milyarlarca
insan var ve her birinin hikayesi diğerinden farklı. Anlayış seviyeleri farklı. Yaşam biçimleri farklı. Korkuları, sevgileri, öfkeleri, beklentileri, atalarından, ailelerinden gelen özellikleri farklı. Geçmişten bize aktarılmış olan korkular yaydıkları frekans ölçüsünde aynı tür olayları hayatımıza çeker.

Sizi rahatsız eden her tür düşünce beyinde ve enerji sisteminizde kısa devre oluşturur. Sinirlendiğiniz zaman beyinde oluşan kısa devrenin yarattığı travmayı düzeltmek için karanlık bir odada en az 20 dakika yatmanız gerektiğini
biliyormuydunuz? Yaşanmış olayların yarattığı negatif duygular neticesinde elektromanyetik alanımızda oluşan bozulmaların düzeltilmesi gerekir. Enerji alanımızı bozan negatif etkiler ortadan kalkmazsa hastalıklar başlar. Var olan evreni
oluşturan her şeyin bir dalga boyu vardır ve her dalga boyunun kendine özgü bir enerjisi vardır. Aynı durum duygular için de geçerlidir. Enerji enerjiyi etkiler. Bedeninizi ve zihninizi boş bir çuval olarak düşünün. Siz, doğduğunuzdan şu
ana gelene kadar elinize ne geçerse iyi-kötü demeden oraya doldurmuşsunuz. Çevresel faktörler, yaşadığınız olaylar, kendiniz ve başkaları hakkında verdiğiniz hükümler, acılar, sevinçler v.s hepsi o çuvalın içinde. Şimdi çuvalınızı
boşaltıp bakın içindekilere. Sevgi, öfke, kızgınlık, iyi ya da kötü şeklinde tanımladığınız şeylerden hangisi daha fazla... Bu size arınmanız gerekenler hakkında fikir verecektir.

Reiki ile 5 duyunuzun yetersiz kaldığı her alanda bilgi alırsınız. Yaratılan her şeydeki muhteşem uyumu ve dengeyi görürsünüz. Bütünün içindeki yerinizi görürsünüz ve aslında her şeyin Tek olduğunu farkedersiniz. Duyulmayanı duyar,
görülmeyeni görür, hissedilmeyeni hisseder hale gelirsiniz. Öğrendikçe ne kadar çok bilmediğinizi idrak edersiniz. Hep ileriye doğru bu böyle gider... Bilgi, farkındalık, teslimiyet ve Bir'de yok olup, Bir' de dirilmek....

Böbürlenen ve her fırsatta reiki yerine kendisini anlatan insanlardan uzak durmanızı tavsiye ediyorum. Bu yolda böbürlenmeye yer olmadığı için, bunu yapan kişilerin daha düşük frekanslı varlıkların etkisinde olduklarını düşünüyorum. Reiki üstadı olmak sadece belli ücretler karşılığında uyumlama yapmak değildir. Sorularınıza cevap veremeyen kişilerden uzak durun. Sürekli değişik Master arayışı içinde olmanız yerine uyumlanmadan önce iyice araştırıp, ilerlemek istediğiniz yere kadar size rehberlik edecek birini bulmanızı öneririm. Masterınızla iletişiminiz sizin tekamülünüz açısından çok önemlidir.

Yasemin Değerliyurt


Sosyal Ağlarda Paylaşın