feng shui

Feng Shui

Kelime anlamı rüzgar ve su demektir; yani doğanın iki büyük gücü. Kökleri çok eskiye dayanan Feng Shui, çeşitli formüller ve hesaplamalar yardımıyla, mekanları bulundukları çevreden/doğadan incelemeye başlar. Odak noktası, çevrede varolan enerjinin kalitesi, mekandaki akışı ve bunun o mekanda yaşayan ya da çalışan insanlar üzerindeki etkisidir. Temel amacı, doğada uyum ve dengenin sürdürülmesidir. İnsanlar, yerküre ve evren, bunların hepsi kozmik enerji vasıtasıyla karşılıklı bir ilişki içindedirler.

Binlerce yıllık gözleme ve deneyime dayanan bu kadim öğretinin, ilk çağlardan günümüze aktardığı en temel bilgi; hayatta, mutlu, huzurlu ve sağlıklı olabilmek için doğayla uyumlu yaşamak gerektiğidir. Modern hayatın yarattığı belki de en ciddi tahribat, bizleri bu uyumdan uzaklaştırması olmuştur

Bir yerin “iyi bir Feng Shui“ye sahip olması oranın doğayla uyum içinde olması, “kötü bir Feng Shui“ye sahip olması ise oranın doğayla uyumsuz olmaması anlamına gelir. Evimizi ya da yaşadığımız yeri Feng Shui sistemine göre düzenleyebiliriz, ancak bu sistem bir dekorasyon stili değildir. Evinizde daha iyi bir enerji olması için yapmanız gereken düzenlemelerdir. Feng Shui’ye göre her şeyin her rengin ve eşyanın bir enerjisi vardır. önemli olan bu enerjiyi doğru kullanmak ve bunu günlük hayata yansıtabilmektir.

**Feng shuinin ilk prensibi Yin ve Yang‘dir. Yin doğanın feminen pasif enerjisi Yang de maskülen ve aktif olan enerjisidir, ikisi sürekli hareket halindedirler ve karışırlar. Taiji sembolü ikisini birarada gösterir. Koyu renk olan Yin açık renk olan Yang dir. Bir mekanda Yin ve Yang enerjileri dengeli değilse gereksiz stres ve huzursuzluk oluşacaktır, feng shui danışmanı bu dengelemeyi yapar.

 **Feng shuide Qi enerjisini dengelemenin önemli bir yolu beş elementin etkileşiminden faydalanmaktır. Feng shui uzmanı destekleyen, kontrol eden, üreten beş element döngüleri yardımıyla mekanda denge sağlar. Ateş Qi her yöne yayılır, toprak Qi şıkışır, metal Qi kısalır, su Qi akar ve ağaç Qi yukarı doğru büyür. Her elementin ayrı rengi, mevsimi, yönü, sayısı, ısı durumu ve triagramda ayrı yerleşimi vardır.

 **Sekiz Triagram doğanın hem bağımsız hemde birbiriyle ilintili olaylarının simetrik bir modele yansıtılmasıdır. Doğa ve insan olaylarının anlaşılması için ve negatif Qi yi düzeltmek için kullanılır. Bagua burdan ortaya çıkmıştır ; pozitif Qi yi güçlendirip negatif Qi yi pozitifle değiştirmeye yarar.

Feng Shui’de kuvvetlendirmemiz gereken elementleri yıldızların elementlerinden faydalanarak kuvvetlendiriyoruz. Bunun için kuvvetlendiren, zayıflatan ya da kontrol eden element döngüsünü kullanıyoruz. 


Çin Kozmolojisi

Çin kozmolojisinde evren önce Wu Chi yani boşluktu, derin bir uykuya karşılık saf bir dikkat demek, boş bir daireyle simgelenir. Sonra Tai Chi yani Yin ve Yang haline geldi. Simgesel olarak, birbirinden farklı ama içiçe iki özelliğin karşılıklı etkilenmesi üzerine kuruludur. Yin ve Yang birbirinin içine geçmiş her birinde diğerinin bir parçasının olduğu bir çember şekliyle ifade edilir.

Feng Shui nin temelinde de Tai Chi yatar. Doğada kuvvetli enerjilerin doğduğu yerler dağlardır, dağlar yindir, denizler, sular yangdır . Dağların denizlerle (suyla) birleştiği yerlerde en iyi enerjiler birikir yani iki enerjinin kariştığı ve buluştuğu yerlerdir. Evlerimizde oturma odalarımız, çalışma odalarımız aydınlık, haraketli yang alanlardır. Yatak odalarımız ise daha karanlık, sessiz ve yin alanlardır.

 

Yin-Yang

 

Yin ve Yang birbirinin içine geçmiş, her birinde diğerinin bir parçası bulunan bir çember şeklinde simgelenmiştir. Buna Tai Chi denir. Tai Chi evrenin başlangıcını temsil eder. Çin felsefesine göre evren oluşurken herşey kendi zıddından yaratılmıştır.

Zıtların varoluşları birbirlerine bağlıdır ve birbirlerini tamamlarlar.Yani evrende her olgu zıddı ile anlam kazanır ve denge bulur. Yin pasif, yang aktiftir. Yin karanlık, yang aydınlıktır. Yin dişi, yang erkektir.

Karşıtlar, birbirine dönüşebilen yapıdadır. Bu dönüşüm evrenin, yaşamın itici gücüdür. Gündüzden geceye, geceden gündüze geçiş, sıcağın soğuması, soğuğun ısınması vb. son derece basit bir kural. Sonuç olarak evren, kendisi ile çelişen çiftlerin bütünüdür.

YİN YANG
Pasif Aktif
Dişi Eril
Gece Gündüz
Karanlık Aydınlık
Siyah Beyaz
Yumuşak Sert
Ay Güneş
Soğuk Sıcak

 

5 Element

Metal, su, ağaç, ateş ve toprak. Çinlilere göre herşey bu 5 elementten oluşmaktadır. Çin Kozmolojisi evrende olup biten herşeyi 5 Element Teorisiyle tanımlar. Aslında 5 element yaşam enerjisinin (chi) 5 değişik halidir. Her biri kendine has özelliklere sahiptir ve 5 element yaşamın her alanını kapsar. Sadece fiziki olaylar değil tüm soyut konular da 5 elementle temsil edilir. Beş Element Teorisi, Chi' nin doğada aşama, aşama değişerek nasıl bir döngü izlediğini, enerjinin yapıcı ya da yıkıcı devinimle açığa çıktığını ortaya koymaktadır. İşte Feng Shui'nin ilgilendiği şey de Chi'nin ya da enerjinin bu akışıdır.

Feng Shui, enerjinin çok hızlı ya da çok yavaş değil, ideal ve rahat akmasını düzenlemekte, olumlu enerjiyi geliştirmenin yöntemlerini göstermektedir. 

 

DöNGüLER

örneğin mevsimler, duygular, renkler, organlar, hayat ve şans bile bu 5 elementle temsil edilir ve birbirleriyle sürekli ilişki halindedir. Bu ilişki yapıcı veya yıkıcı bir döngü içinde olabilir.

Yapıcı Döngü

Yapıcı döngüde elementler birbirlerini besler ve uyum içindedir. Su ağacı büyütür, ağaç ateşi besler, ateşin külleri toprağı oluşturur, topraktan metal çıkar ve eriyen metal suya dönüşür.

Yıkıcı Döngü

Yıkıcı döngüde elementler birbirlerini yok ederler.  Su ateşi söndürür, ateş metali eritir, metal ağacı keser, ağaç toprağı tutar, toprak suyu bulandırır. Bu bir hakimiyet  ilişkisidir.

Zayflatıcı Döngü

Elementler, bir öncekini üretirken zayıflar. örneğin, toprak metali üretirken gücü azalır. Ağaç, ateşi kuvvetlendirirken, kendisi zayıflar. 

Zıtlar birbirine dönüşebilen yapıdadır ve bu dönüşüm evrendeki herşeye  hayat veren enerjiyi (chi) oluşturur. Tai Chi yaşamı oluşturan evrensel güçtür ve zıt güçlerin sonsuz değişimini anlatır.

Geleneksel Çin tıbbı, Akupunktur, Feng Shui, Kaderin 4 Sütunu, I Ching, Qi Gong; hepsinin temeli 5 Element Teorisine dayanır. Amaçları evrendeki sonsuz değişim içinde elementler arasındaki dengeyi sağlamaktır. Çünkü denge varsa uyum var demektir ve enerjiler yeniden değişinceye kadar herşey yolundadır.


Kozmik üçlü

Feng shui sadece fiziki ortamla sınırlı değildir. Gözle göremediğimiz kozmik enerjiler, her an bizi etkilemektedir. İnsanlar yaşamlarını etkileyen 3 türlü şansa sahiptirler;

1- Gökyüzü Şansı (Kader Şansı): Doğum anında aldığımız etkilerin tümüdür. Doğum tarihimiz, ailemiz, potansiyelimiz, hayatmızdaki iniş çıkışlar, fiziksel özelliklerimiz gibi şeyleri gösterir. Yaratılışla birlikte bize verilenlerdir. Çinlilerin geliştirdiği Kaderin Dört Sütunu analizi, potansiyelimizi öğrenme şansı verir.

2- Yeryüzü Şansı (İnsan Şansı): Doğduğumuz günden itibaren dönemler halinde şanslı ve şanssız olduğumuz yaş dilimlerimiz yine doğum tarihimizle ilişkilendirilir.Doğanın ve tüm fiziksel çevrenin, insanlara olan etkilerini ifade eder. Bu etkileri anlamamızı ve düzenlememizi sağlayan kadim bilgi, Feng Shui dir. Böylece dünyevi şansımız üzerinde etkili olabiliriz.

3- Kişisel Şans (Çevre Şansı): Seçimlerimizle birlikte, izlediğimiz yol, kişisel şansımızı etkiler. yaşadığımız ülke, şehir, aldığımız eğitimler, bunları kullanma biçimlerimiz, kişiliğimiz hayata karşı duruşumuz. Feng Shui yaşadığımız evlerde, ofislerde etrafımızı çevreleyen enerjileri formüle ederek, iyi enerjileri harekete geçirir ve bizlere refah, sağlık ve uyum getirmeyi amaçlar. İyi bir Feng Shui kader şansımızı ve İnsan Şansımızı geliştirebilir ve değiştirilemeyecek dönemleri daha hafif atlamamıza yardımcı olur. Geçmişte yaşananları ve gelecekte olabilecek etkileri öngörmek feng shui ile mümkündür. 

Evlerimiz vücutlarımız gibidir. Yaşam alanlarımızda yapacağımız Feng Shui analizi hayatımızın gidişatına dair bize bilgi verir. Feng Shui de Qi enerjisi dokuz adet yıldız ile temsil edilir. Her bir yıldızın etkisi ve temsil ettiği anlamlar farklıdır. Her bir evin, ofisin, bahcenin, arazinin manyetik Kuzeye göre ölçümü ve yıldızların dağılan enerjileri farklıdır. Saatlerinizi geçirdiğiniz bir yere hastalık yıldızı gelmişse hasta olursunuz. Ani gelişen, beklenmedik talihsiz olayları temsil eden bir enerji içindeyseniz, başınızdan kazalar, talihsiz olaylar eksik olmaz. Başarıyı, bereketi destekleyen bir etki içindeyseniz, işleriniz kolaylıkla hallolacak, bereketli bir hayatınız olacak demektir. Olumsuz olan yerlere gerekli aktivasyon yapıldığında oralardaki etkiyi yumuşatmak mümkün. Gözle göremediğiniz ve iyi ya da kötü şeklide isimlendirdiğiniz bu enerjiler, yaşayan birer varlık gibiler. Feng Shui, tüm bu enerjilerden en olumlu şekilde faydalanarak, hayatınıza denge, başarı, sağlık, bolluk getirmeyi amaçlar. 

Feng Shui, içerisinde fizik ve matematik kuralları barındıran bir temel üzerine oturtularak, geliştirilen bir bilimdir. Feng Shui bize yaşadığımız mekandaki, işyerimizdeki, çevremizdeki etkenleri olumlu yönde nasıl kullanacağımızı öğretir. Yaşadığımız mekanda, çevremizde bizi etkileyen ve devamlı hareket eden kozmik, metafiziksel enerji vardır. Bu enerjinin adı "Chi"dir. Chi atmosferde sessizce ve görünmeden sürekli dolaşır, çok güçlüdür. Çin'liler bu gücü "Ejderha'nın kozmik nefesi" olarak tanımlarlar. Feng Shui bu enerjiyi bize en faydalı olacak şekilde kullanmayı gösterir.

Danışmanlık hakkında detaylı bilgi almak için lütfen Feng Shui Danışmanlık sayfasına gözatın.