Karma Nedir?

Bu çok sık sorulan bir soru ve bu sözcükle ilgili oldukça fazla yanlış anlaşılma var. Karma basitçe “Eylem” demek. Sözcüğün Sanskritçe kökeni bu. Ama tabi her eyleminde bir sonuçları oluyor. Dolayısıyla bilinçli seçimler yapmak Karma’nın gelecekteki sonuçlarını yaratabilmek için en verimli yöntem. Yani Karma, hem geleceği oluşturan bir şey, hem de geçmişin yankısı. Çünkü başta “gelecek” diye baktığımız, önce “şimdi”ye, sonra da “geçmiş”e dönüşür, geçmiş de “şimdiki an”ımızı, ardından geleceği tesis eder.

Karma ruhlarımızı şartlandırır. Ruhun şartlandırılması Karma’dır. Şartlandırma: hafıza, istek ve hayalgücü ile gerçekleşir. Yogik gelenekte bir çok insan için “Karma mahkumu” denir, çünkü refleksif olarak Karma, koşullu davranışı etkiler. Yani bizler, sürekli olarak insanların ve şartların tetiklediği ve öngörülebilir sonuçlar getiren koşullanmış reflekslerden oluşan bir bütün haline geliriz. Böylece aydınlanmanın amacı, Karma’nın prangalarını sonsuz özgürlüğe yönelik olarak kırmaktır. Bu Sanskritçe’de “Maksho” olarak adlandırılır. Dolayısıyla, “Karma yazgıyı mı yoksa özgür iradeyi mi ifade eder” diye sorulduğunda, cevap “her ikisi de” dir.

Eğer farkındalığınız yoksa, bilinçsizlik halinde iseniz, o zaman yazgısal bir evren içindesiniz demektir; ve eğer farkındalığınız varsa, farkındalık derecenize bağlı olarak yazgısallıktan kurtulursunuz, ve aydınlanma mertebesinde tamamıyle özgür olur, sonsuz olasılıklar alanında yaşarsınız. Karma bu şekilde tarif edilir. Öyleyse Karma özgürlüğümü ifade eder? Evet Karma özgürlüğün bir onayıdır. Çünkü geçmişteki durumlar mevcut anın şartlarını oluşturur; fakat mevcut an ile ne yaptığınız, farkındalık derecenize bağlıdır. Daha fazla farkındalık, Karma döngüsünden daha fazla çıkabilmek demektir. Ve bunu yapabilmek için, önce de belirtmiş olduğum o dört yolu takip etmeniz gerekir; olmak, sevmek, bilinçle yaratmak ve hizmet. Karma döngüsünden böyle kurtulursunuz. Yani Karma demek, “her eylemin bir sonucu vardır”. Ne kadar bilinçle seçim yaparsak o kadar tekamül edebildiğimiz bir gelecek yaratmış oluruz.

Deepak Chopra


Sosyal Ağlarda Paylaşın