Beş Element ve İnsan Vücudu

Çin tıbbında insan vücudunun 5 sisteme bölündüğünden bahsedilir: Ağaç, ateş, toprak, metal ve su. Organlar ve dokular bu 5 elemente tekabül eder. Sağlığa ulaşmak için vücudun 5 sistemi otomatik olarak kendini yin ve yang teorisine göre düzenler ve aynı zamanda dışarıdaki dünyanın 5 elementine göre kendini koordine eder.

Dünya üzerinde, insanlar iklim, renkler ve sesler gibi bazı şeylere reaksiyon gösterir. Bunların tümü 5 elemente karşılık gelen maddelerdir. İklimler ilkbahar, yaz, sonbahar ve kıştır. Renkler kırmızı, sarı, beyaz, siyah ve yeşildir. Sesler ise do, re, mi, fa, sol, la’ dır. Soyut ve somut tüm maddeler 5 elemente tabidir. Örneğin, yardımseverlik tahta, doğruluk altın, adaplı olma su, bilgelik ateş, güvenirlilik ise toprağa tekabül eder.

Vücudun başlıca sistemlerini dış dünyaya bağlayan 5 penceresi vardır. Geleneksel Çin tıbbında bunlara “aralık” veya “ağız” denir. Dalak için bu aralık ağızdır. Akciğer için burundur. Karaciğer için gözlerdir. Kalp için dildir. Böbrekler için kulaklardır. İnsanlar dış dünyayı bu kanallar aracılığıyla öğrenir. 5 ana sistemle 5 element arasındaki ilişki bu şekildedir.

5 Element: Toprak, Metal, Tahta, Ateş ve Su

5 Kanal: Ağız, Burun, Gözler, Dil ve Kulaklar

5 Renk: Sarı, Beyaz, Yeşil, Kırmızı ve Siyah

5 Nota: Do, Re, Mi, Sol ve La

5 İç Organ: Dalak, Karaciğer, Akciğer, Kalp ve Böbrekler

5 Boşluklu Organ: Mide, Kalın Bağırsak, İnce Bağırsak, Safra Kesesi ve İdrar Kesesi

5 Prensip: Güven, Doğruluk, Adap, Bilgelik ve Nezaket

5 renk, 5 nota ve 5 prensip aynı şeye götürür: sadece notalar saf olduğunda insanlara ilham vererek onları Tao ile bağlar ve bilinçleri uyanır.

5 Element nasıl birbirlerini etkiler? Mesela, metal toprağın kızıdır, ateş ise ebeveyni. Toprağın öğeleri su ve görevlisi topraktır. Eğer tüm bunları bir insan vücüdunda çalışan görevlilere benzetirsek şöyle görünecektir: Erdemli bir adam çocuklarına sevgi ve şevkat besler, ebeveynlerine saygı duyar, öğelerine değer verir ve samimi, doğru bir efendidir.

Her element diğer elementlerle yakından ilişkilidir. Mesela kulaklar, yani böbreklerin aralığı, güzel bir müzik duyarsa, diğer dört organ da bundan yararlanacaktır. Eğer gözler alımlı hoş birşey görürse, diğer organlar güzelliği paylaşacaklardır. Seslerin ve renklerin içsel anlamları iç organlara geçiş yaptığında, ahlaki elementleri uyandırır. Diğer bir deyişle, bu insana evrensel prensipleri takip etmesinde ve doğru bir insan olarak hareket etmesinde yardımcı olur.

 


Sosyal Ağlarda Paylaşın