Fiziksel Beden, Enerji Beden, Duygusal Beden

ORGANLARIMIZ

KALP : Kalbimiz vasküler sistemin (damar sistemi) kasıl pompasıdır. Dört odası vardır ; akciğerlerle ilgili olan iki tanesi sağ tarafta ve bedenin kalan kısmı ile ilgili olanlar sol taraftadır. Kalbimiz oksijeni tükenmiş kanı sağ tarafa alır, akciğerlere pompalar ve oksijenlendirilmiş kanı sol tarafa geri alır ve bedenin diğer kısmına pompalar.Biriktirilen duygusal bloklar : Keder, ıstırap, kalp kırıklığı, hüzün, kayıp, korku, üzüntü, reddetme, incinme. Yaşama korkusu veya ölme korkusu, sevginin bloke edilmesi, alma ve vermenin dengesizliği,

AKCİĞERLER : Akciğerlerimiz kanımız tarafından absorbe edilebilen yere hava taşır ve kandan istenmeyen gazları alır ve dış dünyaya atar.Biriktirilen duygusal bloklar : Korkuya, öfkeye bağlı astım, düşük enerji, ağrılı öksürük.

MİDE : Midemiz sindirilmemiş gıdayı alır ve sindirim işlemine başlar, gıdanın ince bağırsaklar tarafından işlenmesini sağlar.Biriktirilen duygusal bloklar : Yutulan her şeyin sindirileceği yer...örneğin eski kurallar, ailenin, arkadaşların, öğretmenlerin, doktorların vs. fikirleri. Ülser kişinin bağırsağını yiyen öfkedir, mide sorunları endişedendir, kişinin yaşamına artık uymayan eski düşüncelerin, hislerin, fikirlerin sindirilmesi,değişim korkusu ve onaylamama.

İNCE BAĞIRSAKLAR : İnce bağırsaklarımız karın boşluğumuzu doldurur ve kalın bağırsaklar tarafından çevrelenir. Kısmen sindirilmiş gıdayı mideden alır ve gıdayı daha çok parçalamak için pankreastan ve karaciğerden salgılar kullanır. Vitaminler dahil besinlerin sindiriminden sorumludur.KALIN BAĞIRSAKLAR : Kalın bağırsağımız suyu, vitaminleri ve mineralleri absorbe eder. Apandisitimizi de kapsar.Karında biriktirilen duygusal bloklar : Hara merkezi , ifade edilmemiş öfke/korku hislerinin, öfke/korku/suçluluk ile ilgili çözülmemiş durumların depolandığı yerdir.

KARACİĞER : Karaciğer en büyük organımızdır. Çok sayıda kimyasallardan ve değişikliklerden sorumludur. Kan karaciğere besinleri getirir. Karaciğer karbonhidratları yağa ve proteinlere dönüştürür. Kolesterol üretir, vitamin A, D, B12 ve demiri depolar. Toksik maddeleri kandan uzaklaştırır.Biriktirilen duygusal bloklar : Öfke/korku uzun zaman periyotlarında biriktirilir.

SAFRA KESESİ : Safra kesesi hemen karaciğerin altındadır.İnce bağırsakların başlangıcında salgılanan safrayı (öt) depolar. Safra, enzimlerin yağlar ile reaksiyona irebilmesi için yağların suda çözünmesini sağlayarak yağların sindirilmesine yardımcı olur.Biriktirilen duygusal bloklar : Öfke sertliği, acılığı aşar

PANKREAS : Pankreas, ince bağırsaklara giden ve proteinlerin, yağların ve karbonhidratların parçalanmasına yardımcı olan enzimleri salgılar. Pankreas insulin salgılar. Bir bez olarak düşünülür ve hormonlar tarafından ayarlanır.Biriktirilen duygusal bloklar : yaşamın tadı, canlılığı, tuzu biberi, parıltısı, lezzeti gider, kaybolur.

DALAK : Dalak lenfatik bir organdır. Kanı filtreler ve bağışıklık sisteminde etkindir.Biriktirilen duygusal bloklar : Geçmiş ilişkiler ile bitirilmemiş işleri depolar. Bu geçmiş ile bağlantı yaratmış olan bir kişinin ölümü, iş, yaşam tarzı olabilir.

BÖBREKLER : Böbrekler elektriksel, kimyasal ve yoğunluk dengelerini ve beden suyunun bütünlüğünü sürdürmek için çalışır. Beden suyu hacmini muhafaza ederler, kan plazmasını işlerler ve bedenimizde asit – baz dengesini sürdürürler.Adrenallerde/böbreklerde biriktirilen duygusal bloklar : Bedenin şok/travma merkezi. Sempatik sinir sisteminin aşırı aktivitesi, adrenalin artması, tüm oto – bağışıklık sisteminin iyileşmesi. Her zaman bu pozisyonu şok, travma, hastalık, ameliyat, duygusal dengesizlikler, her çeşit stres, alerjiler, düşük enerji ve korkular için tedavi edin.

ENDOKRİN BEZLERİMİZEPİFİZ : Epifiz ve hipofiz bezi bedenin metabolizması ile ilgilidir. Bunlar, bedenin diğer kısımlarındaki diğer salgılara neden olan salgı hormonlarıdır.

HİPOFİZ : (Hipotalamus) Hipofiz bezi estrojen, progesteron ve testosteron yaratmak için hormon salgılayabilir ve ayrıca tiroidi, kemikleri, adrenalleri, annelerde süt üretimini ve su tutulmasını ayarlar.

TİROİD : Tiroid dokularımızdaki oksijen tüketimini artırır ve metabolik aktiviteyi ateşler ve sürdürür.

TİMUS : Timüs lenfatik sistemin bir parçasıdır. Bazı tümör hücrelerinin proteinine saldıran “T” lenfositlerini üretebilir. Biz yaşlandıkça körelir.

ADRENAL BEZLERİ : Adrenal bezlerimiz nişastaları ve yağ asitlerini parçalayan ve metabolizmamızı canlandıran bir hormon salgılarlar. Adrenal bezleri gözbebeğinin genişlemesi, kalp atışının hızlanması, sinir aktivitesi ve nefes alma ile sonuçlanabilen “savaş veya kaç” yanıtlarından sorumludur.

YUMURTALIKLAR, TESTİSLER : Yumurtalıklar dişi tohum hücreleri (yumurtalar) ve dişi hormonlar, estrojen ve progesteron geliştirir. Testisler sperm ve erkek hormonu testosteron geliştirir.Biriktirilmiş Duyguların Daha Başka Bulundukları Yerler

BAŞ : Beden için bilgisayar merkezinin olduğu yer. Yaşamlarımızda sürüp giden her şeyi yerleştiririz. Dengede tutmak için tedavi etmek önemlidir, böylece yaşamlarımızı fiziksel, duygusal, zihinsel ve spiritüel seviyelerde düzene sokarız. Başağrıları çoğu zaman dengesizliklere neden olan alıkoyduğumuz (içimizde tuttuğumuz) hislerdir , neden işlerin bizim istediğimiz gibi gitmediğini anlamaya çalışırken oluşur, bunlara gözyaşları, öfke, inkar, çok fazla analiz etme katılır.

GÖZLER : İçsel görüş, hissetme ve işitme ile ilgilidir. (Üçüncü göz veya psişik merkez gelişimi) Başkaları tarafından görülmeme, başkalarının istediği şeyi görmeme, tam burnumuzun önündeki şeyi görmeyi istememe (uzağı görme) veya orada dışarıda ne 55olduğunu görmeyi istememe (yakını görme). Biriktirilmiş gözyaşlarının tutulduğu sinüs kanallarına bağlıdır. Ayrıca kadınlarda yumurtalıklar ve rahime, erkeklerde prostat bezine ve testislere direkt bağlıdır.

KULAKLAR : Başkalarını işitme, başkaları tarafından işitilme, duymadığımız veya duymayı istemediğimiz şeyleri bloke etme. Yüksek kan basıncı, denge ve açıklık ile ilgilidir.BOĞAZ : Konuşmak,kişinin kendisini sözlerle ifade etmesi, boğaz blokajları fikirlerle veya sözcüklerle, düşüncelerle veya inançlarla tıkanmaktan, boğulmaktan ortaya çıkar. Söylenecek şeyi söylememe , çok fazla konuşma, boğazının tıkalı olduğunu hissetme.

BOYUN : Yükü, sorumluluğu taşıyan omuzlar ile ilgili, sert boyunlu görüş noktası, destek ile yapma, düşüncede katılık vs.BAĞIRSAK BÖLGESİ : Kabızlık/hisleri içinde tutma, genellikle öfke ve korku, ayrıca suçluluk. Kolit/ishal eski hisleri, düşünceleri ve fikirleri etkin olarak onlarla uğraşmadan bırakmak.

YUMURTALIKLAR/RAHİM : Erkeklere karşı öfkeyi depolar, doğumla ilgili konuları, kürtaj, düşük, tecavüz, ensest, suistimal, cinsellik ile ilgili korku/suçluluk/öfke.

MESANE : Öfke/kovulmuşluk. Cinsellik ile ilgili korku/suçluluk ile ilgilidir.

PROSTAT : Cinsel suçluluk, kadınlara karşı öfke, güçsüzlük, çaresizlik, doğum ile ilgili sorunlar, ensest, cinsel suistimal.

KALÇALAR : Destek sistemi, çoğu zaman yağ engeli yaratabilen öfke/korkuyu barındırır. Çok incinir olma/korunmasızlık incelikle kendini gösterir.

DİZLER : Düşüncede esneklik, destek (sol diz içsel duygusal destek, sağ diz dışsal destek, örneğin iş, para, arkadaşlar vs). Anneden destek sol taraf, babadan destek sağ taraf.

BİLEKLER : Anlayış, düşünme ile ilgili, analiz etme ve neden sözcüğü.

AYAKLAR : Dayandığımız, dayanamadığımız şeyler, kendimiz veya başkaları için dayanma, standartlar kurma. Ayaklar, bedenin tüm diğer bölümlerinin noktalarını içerirler. Ayrıca yaşamda topraklanmamızı temsil ederler.

OMUZLAR : Sağ – aile, iş, dünya, diğerleri vs için taşınan yükler ve sorumluluklar. Sol – kendi yaşamlarımız için içsel duygusal yükler/sorumluluklar, spiritüel/duygusal/zihinsel büyüme. Suçluluk

.ÜST SIRT : Sağ – birikmiş öfke, çok fazla verme, sinirlilik/dargınlık gibi küçük öfkeler, biraz kızmış olmak, alma/verme ile dengesiz olma ile kendini savunma. Sol – birikmiş üzüntü, elem, hüzün, kayıp, suçluluk. Çoğunlukla çok fazla almayı, yeterince vermemeyi temsil eder.

ALT SIRT : Öfkenin birikmesi, hislerin tutulması, cinsel stres, karşı cinse karşı engel, cinsel suistimal.

KUYRUK SOKUMU : Yaşamda kalma ile başa çıkma, kundalini aktivasyonu, başarı korkusu, canlılık korkusu, eylem korkusu.


Sosyal Ağlarda Paylaşın