Reiki Eğitimi

Reiki 1 Eğitimi

Japonya'da "Shoden" diye adlandırılan Reiki eğitiminin temelidir ve dokunarak şifanın öğretildiği aşamadır. Reiki enerjisini kullanmak isteyenlere verilen eğitimdir. Öğrenciler kendilerine, başkalarına, hayvan ve bitkilere enerji vermeyi öğrenirler. Birinci aşama eğitimi öğrenciye Reiki enerjisinin aktarılması ile başlar. Kişinin kendisine ve bir başkasına Reiki uygulayabilmesi için gereken standart el pozisyonları, Reiki prensipleri ve Reiki tarihçesi öğretilir. Bu aşamayı tamamlayanlar hayat boyu kullanabilecekleri bir tekniğe sahip olurlar. Birinci derece Reiki inisiyasyonu, kişiyi evrensel yaşam gücü enerjisine açar. Ellerdeki çakralar açılarak, ellerin, şifa niyetiyle bir varlığa dokundurulmasıyla yüksek enerjinin o varlığa aktarılması sağlanır.

İkinci Aşama Reiki Eğitimi

Reiki'yi tamamen anlamak için ikinci basamak olan "Okuden"i çok iyi anlamak gerekir. İkinci aşama Reiki eğitimi kişinin şifa için aktardığı enerjiyi artırır ve öğrenciler uzaktan şifa gönderme yöntemlerini öğrenirler. Ek yöntemlerin kullanıldığı ikinci aşamada, öğrenciye Reiki sembolleri öğretilir ve Reiki yapılması sırasında sembollerin kullanımının enerji akımını arttırdığı öğretilir. Sembolleri kullanabilmesi için gerekli teknikler gösterilir. Bu sembollerin çizilmesi veya akılda canlandırılması kişinin enerji ile daha güçlü bağlantısını sağlar. Reiki sembolleri geleneksel uygulamalarda kutsal sayılır ve Reiki geleneğinin bir parçası olarak gizli tutulur. Sadece ikinci aşama öğrencilerine verilir. Ama geleneksel olmayan uygulamalarında bunların açıkça gösterilmesi olağandır, birçok yayın organında rahatça bulunabilir. Geleneksel düşünenler bunların açıkça gösterilmesinin onların değerini düşüreceğini ve kutsallıklarını azaltacağını düşünmektedirler. Aslında sembollerin gizli bir gücü yoktur. Sadece Reiki enerjisine odaklanmak için kullanılan araçlardır. Bu sembolleri kullanmak için el almış olmak yani Reiki 2'ye uyumlanmış olmak gerekir. Reiki enerjisinin aktarma işlemi yapılmadan yalnızca semboller kullandıkları zaman etkili olmadıkları gözlenmiştir.

Reiki sembolleri üç tanedir.

İlk Sembol: Cho Ku Rei

İlk sembol, güç olarak adlandırılan "Cho Ku Rei"dir. Anlamı: Evrenin, büyük yaratıcının, Allah'ın tüm gücünü buraya koy, yeryüzünde şifa istenen bu noktaya indir, odakla demektir. Başlangıç sembolü olduğu ve diğer sembolleri harekete geçirdiği için çalışmayı başlatan düğme gibidir. Reiki'nin gücünü arttırmak ve şifa enerjisini özel bir bölgeye odaklamak için kullanılır. Negatif enerjiden arınmamızı sağlar ve pozitif enerji alanı oluşturur.
Spiral kısım çizilirken dik çizgi ile kesiştiği her noktada Cho Ku Rei denilmelidir. Sembolü bir kere çizdiğimiz zaman, toplam 3 kere de Cho Ku Rei dememiz lazımdır. Sesli veya sessiz söylenebilir. Spiralin saatin dönüş yönünde veya saatin dönüş yönüne ters şekilde çizimleri vardır. Bazı Reiki Master'ları, Kuzey ve Güney Kutbu'nda suyun ters yönde akması nedeniyle, sembolün her iki kutupta değişik yönde çizilmesini isterler. Bazı Master'lar da, bir yerden vidayı çıkartmak için saatin ters yönünde çevirmemiz gerektiğini, hastalıkları da vücuttan çıkarıp atmak istiyorsak, spirali saatin dönüşüne ters olarak çizmemiz gerektiğini söylerler. Bizim güç sembolünü çizerken spirali saatin ters yönüne doğru çizme nedenimiz, hastalıkları vücuttan atmak içindir. Bir evi, odayı pozitif enerji ile doldurmak, ışıkla bezeyip, kutsal mekan haline getirmek istersek dört duvara, tavan ve tabana bu sembolü çizebilir, mekanı negatif enerjilerden temizleyebiliriz veya bir işe başlarken bu sembolü elimizle havaya çizersek, ortama pozitif enerji ile yüklemiş oluruz.
Bu işlemi işyerimizde veya istediğimiz başka mekanlarda uygulayabiliriz.
Güç sembolü şifa seansı sırasında başta enerjiyi kuvvetlendirip, daha iyi odaklanmak, bitimde ise İyileştirici şifa enerjilerini sıvamak, dışarı sızmasını önlemek için kullanılır.Kendimizi, sevdiklerimizi, evimizi, arabamızı, değerli eşyalarımızı korumak için de bu sembolü kullanabiliriz. Arabaya bindiğimizde direksiyona çizer ve yola çıkarsak, kazalardan korunmamızı sağlayabiliriz. Bu sembol her işin başlangıcında kullanıldığında temizleyen ve güç veren anahtar görevi görür. Güç sembolü şifa seansı sırasında başta enerjiyi kuvvetlendirip, daha iyi odaklanmak, bitimde ise iyileştirici şifa enerjilerini sıvamak, dışarı sızmasını önlemek için kullanılır.

ikinci sembol, "Sei He Ki" olarak adlandırılan mental semboldür.

"Allah ve insanlık bir oldu." anlamına gelmektedir. Bu sembol ruhsal, duygusal ve zihinsel şifa verir. Beynin içindeki enerjiyi dengeler, barış ve uyum getirir. Duygusal bütün problemlerde, utangaçlık duygusunun atılmasında, öğrenilen şeylerin kolay akılda tutulamaması ve ruhsal sorunlarla ilgili istenmeyen alışkanlıkların giderilmesi gibi mental problemler için kullanılır. Bu sembol eskilerden gelen negatif şartlanmaların ruhsal tedavisinde de etkili olarak kullanılabilir. Sinir, korku, depresyon, kızgınlık, öfke, kıskançlık, kendini kötü hissetme, istenmeyen tikler, bağımlılıklar, alkolizm, aşırı yeme veya yememe gibi zihinsel ve duygusal problemlerin giderilmesinde de etkilidir. Karşınızdaki insandan negatif enerji aldığınızı hissediyorsanız, o kişi ile aranıza Sei He Ki sembolü çizerseniz, artık o kişinin enerjisi sizi etkileyemez, kendinizi korunma altına almış olursunuz.


Sei Hei Ki sembolü ile kristallerinizi temizleyebilir, kendinizi ilaçların yan etkilerinden koruyabilirsiniz. Bunun için Reiki 2'ye inisiye olmuş olmanız ve sembolü kullanmaya yetkinizin olması yeterlidir. Elinizle sembolü kristalin, ilacın, yiyeceğiniz ve içeceğiniz şeyin üzerine çizer, sizin için en yüksek şifayı sağlamasını diler, en yüksek hayrınıza enerji gönderirseniz, bu sembolü en faydalı biçimde kullanma şansına erişirsiniz. Kaybettiğiniz herhangi bir şeyi bulmanızda da 2. sembol çok yardımcıdır.

1. sembol daha çok fiziksel bedende, 2. sembol ise ruhsal bedende çalışır, şifa verilmesine yardım eder, niyetimize daha iyi odaklanmamızı sağlar.

Üçüncü Sembol: Hon Sha Ze Sho Nen

Üçüncü sembol, Reiki'nin uzaktan uygulanmasında kullanılan, Reiki'yi zamandan ve mekandan bağımsız çalıştıran, Hon Sha Ze Sho Nen'dir. Bu sembol uzaktaki bir kişiye, geçmiş veya gelecek zamana şifa enerjisi göndermemizi sağlar. "Ne geçmiş, ne bugün, ne de gelecek" anlamını taşır, diğer bir manası da "Benim ve senin içindeki yüksek benlik, uyum ve barışı yükseltmek için bir olsun."dur. Reiki enerjisini odanın öbür ucuna gönderebileceğimiz gibi dünyanın öbür ucuna, geçmiş veya gelecek zamana da gönderebiliriz. Bu sembol dokunarak tedavi edemediğimiz, fiziksel ve zamansal olarak erişemediğimiz durumlarda kullanılır. Uzaktan veya başka zaman dilimine yapılan şifa uygulamaları bu sembolün kullanımı ile gerçekleştirilir. Kolayca etrafımızda bulabileceğiniz bir bebek, oyuncak ayı, yastık veya kişinin fotoğrafı ile akılda kişiyi canlandırarak ve 3. sembolü tekrar ederek uzaktaki kişiye Reiki gönderebiliriz. Bir şehrin, ülkenin, dünyanın ucuna, hatta evrene bu sembol yardımıyla Reiki gönderebiliriz. Belli bir zaman sonra olacak bir olay için Reiki gönderip, bizi gelecekte o olayın oluşu sırasında Reiki'nin desteklemesini isteyebiliriz.

Örneğin ileride gerçekleşecek sınav, toplantı, ameliyat, doğum gibi önemli olaylara Reiki gönderip, olayın oluştuğu zaman diliminde Reiki enerjisinin bizi sarıp sarmalamasını sağlayabiliriz. Reiki enerjisini haftalar, günler öncesinden o önemli olay için bir pil gibi depolayabiliriz. Keza başımızdan geçmiş kötü bir olayın etkilerini azaltmak için geçmiş zamana da Reiki gönderebiliriz. Bu olay birkaç gün önce olmuş, bizi gerçekten üzen ve yaralayan bir olay olabileceği gibi yıllar önce gerçekleşmiş, unutamadığımız ve hatırladığımızda kalbimizi acıtan bir olay da olabilir.
Olmuş bir olayı yok etmemiz düşünülemez ama Reiki ile o olayın bizde bıraktığı derin izler silinebilir ve bizi daha fazla üzmemesi sağlanabilir. Bu şekilde o olaya Reiki gönderilmesi 3. sembolle gerçekleşir. Uzaktan şifa gönderirken sevgi ve ışık göndermek, sağlıklı ve iyi durumda olduğunu düşünmek, dua etmek gibi yöntemler kullanılabilir. Enerji gönderirken kişinin kendinden veya yüksek benliğinden izin almak gereklidir

Reiki 3 Eğitimi

Reiki'nin üçüncü seviye eğitimi reiki üstadı olma seviyesidir. Bu aşama içerisinde ilk olarak, öğrenciye üstat sembolü öğretilir. İnisiyasyon uygulanır ve üstat sembolünün kullanım biçimleri öğretilir. Bu aşama, ileri seviye olarak isimlendirilebilir. Daha sonraki aşamada ise üstat olma yeteneği verilir. Üstat sembolü, daha yüksek enerjilere açılmak ve bu açılma yeteneğini kuvvetlendirmek amacıyla verilir. Yüksek enerjiler için daha geniş bir Reiki kanalı olmayı sağlar. Bu sembol, titreşimi çok kuvvetli bir güçtür. İnisiyasyon işlemi esnasında daha yüksek enerjilere kanalize olunur. Meditasyon ve bireysel gelişimde kullanılır. Bu sembolün odak noktası ruhun tedavisidir. Birçok kişi, bu seviyeye üstat olmak için değil, şifa uygulamalarının daha ileri yöntemlerini öğrenmek için katılır. Reiki üstadı olmak, uzun süreli çalışmalar gerektirir. Bu düzeyde, Reiki sisteminin öğretilmesi ile ilgili bilgiler vardır. Reiki'ye uyumlanma, yani inisiyasyon uygulama bilgileri bu eğitim içerisinde öğretilir. Üstat sembolü ile yapılan çalışmalarda, Reiki'nin meditatif yönü yoğunluk arz eder. Ruhî tekamül ağırlıklı ve uzun zamanlı bir eğitimdir.
Reiki’nin yazılı formülü İsa’dan bin yıl öncesine dayanmaktadır, yani en az üç bin yaşındadır ve binlerce yıllık değişim ve adaptasyon sürecine sahiptir.

http://www.goldenreiki.net/Attunement/3/Usui-Reiki


Sosyal Ağlarda Paylaşın