Reiki Tedavisi Sırasında Özel Algılar ve Tepkiler

Reiki enerjisi aracılığıyla algılama yeteneğimiz ve hassasiyetimiz artmakta ve arılaşmaktadır. Tedavi sırasında özel algılar yaşamamız ve alıcıya dair bilgiler edinmemiz mümkündür.

Reiki bizi özel ilgiye ihtiyaç duyan yerlere sezgisel olarak götürmektedir. Böylece sadece bedensel semptomları tedavi etmekten ziyade şikâyetlerin asıl sebeplerine ulaşmamız mümkün olmaktadır.
Reiki vericisinde olduğu kadar alıcısında da tepkiler ortaya çıkabilmektedir. Reiki kanalı olarak görev yapan kişi de tedavi sırasında bu enerji ile dolmakta ve şifa gücü onun içinden geçmektedir. Bu sırada "verici" olan şu duyguları yaşayabilmektedir: Ellerde güçlü ısı, sıcaklık, karıncalanma, titreşim, sarsılma (bazen "elektrik çarpması" gibi), tüm vücutta sıcaklık duygusu, bir hayli ısınan ve buna göre çok enerji "çeken" bazı bölgelerde ter basması. Enerji dalgalar şeklinde ve ara ara seriler hâlinde akmaktadır. Her seri veya devir birkaç dakika sürebilmektedir, bu arada enerjinin "içeri çekilmesi" azalana kadar eller aynı pozisyonda kalmalıdır.

Ellerin sanki aynı noktaya "yapışıp kalması" gibi bir duyguya kapılındığında her halükârda o yerde daha fazla durulmalıdır. Bu bazen 10 ilâ 20 dakika olabilir. Bunu kendimizden ve "transformatör" gibi enerji dö­nüştüren ve "rahatsız" veya bloke edilmiş yerlerde esneme, öksürük, gaz çıkarma, hıçkırık, enerji sarsmaları, ellerin güçlü titreşimi ve sarsılması, susama v.b. tepkiler oluşturan bazı kişilerden bilmekteyiz. Reiki verme sırasında bu ve buna benzer duyguları olan herkese bunları bastırmaması­nı tavsiye ederiz.
Reiki alıcısı tedavi sırasında ağlamaya veya gülmeye başlarsa, bu duygunun patlak verdiği noktada sakinleşme meydana gelinceye kadar beklemek gerekmektedir. Aynı şey sıcaklık hisleri için de geçerlidir. Bu tip durumlarda da normale dönme başlayana dek aynı pozisyonda kalınmalıdır. Soğukluk algılarında daha uzun bir tedavinin yanı sıra daha sık Reiki verme gerekliliği doğabilmektedir. Çünki o bölgede kronik bir problem mevcut olabilir.
Reiki alıcısında şu duygu ve tepkiler mümkündür: Kafada basınç hissi, bedenden geçen anî sancılar (örneğin bir bacak seğirmesiyle), verici ile alıcı arasında bazen farklı olarak algılanan sıcaklık, başka bir değişle soğukluk duygusu, ağlamak veya gülmek gibi duygular, ışık ve renklerin resimlerin ve vizyonların görülmesi.
Tedaviden sonra alıcıda mümkün olan kendi kendini tedavi tepkileri: Yaklaşık 10 dakika sonra hoş bir sıcaklık duygusuna dönüşen hafif bir üşüme, tuvalete gitme isteği, açlık ve susuzluk duygusu, kronik belirtiler akut hâle gelebilir, baş ağrısı, basınç hissi, duygular (çoğu zaman 3. tedaviden sonra), dışkı ve idrar mahiyetinde değişiklik (toksin atma! Çok su içmek bu süreci desteklemektedir), ağrıların artması, örneğin kemik kırılmalarında. Bu durum fizyoterapide "başlangıç kötüleşmesi" denilen duruma benzetilebilmektedir. Bu kendi kendini tedavi tepkileri genelde 12 ilâ 24 saat arasında ortadan kalkmaktadır. Rahatsızlıkların bedeni tamamen terk etmeden önce son hadlerini bulmaları gerekebilir.

Birkaç (bu sayı kişiye göre değişmektedir) Reiki tedavisinden sonra kişi kendini "yeni doğmuş" gibi, enerjetik olarak yüklenmiş, sancısız, uyumlu ve gevşemiş, güçlenmiş, dengelenmiş, mutlu bir yaşama duygusu ile hafiflemiş ve hayatında değişiklikler yapma cesaretine kavuşmuş hissetmektedir.

Reiki, Uygulamalı Şifacılık Teknikleri - Brigitte Müller / Horst H. Günther


Sosyal Ağlarda Paylaşın