Hastalıkların Zihinsel Nedenleri

Hayatımızdaki tüm deneyimler gibi, hastalıklarımızı da kendi düşünce kalıplarımızla yaratırız. Ulaştığımız her sonucun temelinde ve gelişiminde bir düşünce kalıbı yatar. Bu nedenle, bir hastalığı kalıcı bir biçimde ortadan kaldırabilmek için önce onu yaratan zihinsel nedeni çözüp halletmemiz gerekir. İşte, Yeni Çağ hareketinin dünya çapında tanınmış öncülerinden biri olan Louise L. Hay, bugün milyonlarca kişi için vazgeçilmez bir rehber haline gelen bu eserinde, tüm hastalıkları yaratan zihinsel nedenleri ve iyileşmemizi sağlayacak düşünce modellerini açıklıyor. Kendi kanser hastalığını da bu olağanüstü yöntemle iyileştiren yazarın mesajı çok açık: “Eğer gerekli zihinsel çalışmayı yapmaya hazırsak, hemen her hastalık iyileştirilebilir.”


SORUN-OLASI NEDEN- YENİ DÜŞÜNCE MODELİ

 

A

Addison hastalığı: (Derin boyutta duygusal yoksunluk. Kendine duyulan kızgınlık.) 
"Bedenimin, düşüncelerimin, duygularımın bakımını sevgiyle yapıyorum." 

Adrenal sorunlar: (Yenilgi duygusu. Kendine aldırış etmemek. Endişe) "Kendimi seviyorum 
ve onaylıyorum. Kendime bakma isteğini duyuyorum." 

Ağlamak: (Gözyaşları hayatın ırmaklarıdır. Üzüntü ve korkudaki kadar sevinçte de gözyaşı 
dökülür.) "Tüm duygularımda huzur içindeyim. Kendimi seviyorum ve onaylıyorum." 

Ağrılar, Sızılar: (Sevgiye hasret çekmek. Dokunulmayı özlemek.) "Kendimi seviyorum ve 
onaylıyorum. Sevecen ve sevilen bir insanım." 

AIDS: (Kendini reddetmek, cinsel suçluluk ve yetersizlik duygusu.) "Hayatın kutsal ve 
görkemli bir ifadesiyim. Cinselliğimden haz duyuyorum. Kendimi seviyorum." 

Akciğer sorunları: (Hayatı kabul etmemek. Depresyon. Üzüntü. Dolu dolu bir yaşama 
kendini layık görmeme.) "Hayatım mükemmel bir denge içinde. Hayatı dolu dolu yaşamaya 
hakkım ve kapasitem var." 

Akıntı: (Eşe duyulan kızgınlık. Cinsel suçluluk duygusu. Kendini cezalandırma.) Başkaları, 
kendime duyduğum sevgi ve saygının aynalığını yapıyor. Cinselliğimin coşkusunu yaşıyorum." 

Allerjiler: (Kime allerji duyuyorsunuz? Kendi gücünü reddetmek) "Dünya güvenli ve dostça. 
Güvencedeyim. Hayatla barış içindeyim." 

Alkolizm: (Ne yararı var? Yararsızlık, suçluluk, yetersizlik duygusu. Kendini reddetme.) "Şu 
anda yaşıyorum. Her an yeni bir an. Özdeğerimi görmeyi seçiyorum. Kendimi seviyorum ve 
onaylıyorum." 

Alzheimer hastalığı: (Yaşamı terketme arzusu. Hayatı olduğu gibi kabul edememek) 
"Herşey doğru zaman ve mekan sıralaması içinde gelişiyor. Her şey olması gerektiği gibi 
oluyor." 

Amfizem: (Yaşam korkusu. Kendini yaşamaya layık bulmama.) "Dolu dolu ve özgür 
yaşamak en doğal hakkım. Hayatı ve kendimi seviyorum." 

Amnezi: (Korku, hayattan kaçış. Kendi ayakları üzerinde duramama.) "Zeka, cesaret ve 
özdeğere daima sahibim. Hayatta olmayı seviyorum." 

Anemi: ("Evet, ama" yaklaşımı. Haz yoksunluğu. Yaşam korkusu. Yeterli olmama duygusu) 
"Hayatın her alanında zevk alacağım çok şey var. Hayatı seviyorum." 

Anksiyete (kaygı): Hayatın akışına ve gidişatına güven duymama) "Kendimi seviyorum ve 
onaylıyorum. Hayatın akışına güveniyorum. Güvencedeyim." 

Anoreksi: (Hayatı reddetmek. Aşırı korku, kendinden nefret ve reddedilme) "Olduğum 
gibiyim. Olduğum gibi olmaktan mutluyum. Yaşamayı seçiyorum. Hazzı ve kendimi kabul 
etmeyi seçiyorum." 

Anüs: (Atma noktası, boşaltma noktası.) "İhtiyaç duymadığım şeyleri kolaylıkla ve rahatlıkla 
atıyorum." 

Anüs- apse: (Bırakmak istediğiniz şeyi bırakamamaktan duyduğunuz kızgınlık) 
"Bıraktığımda güvendeyim. Sadece ihtiyacım olmayan şeyleri atıyorum." 

-Acı: (Suçluluk duyma. Cezalandırılma arzusu. Yetersizlik.) "Geçmiş geçmişte kaldı. 
Şimdi kendimi sevmeyi ve onaylamayı seçiyorum 

-Fistula: (Gereksiz şeyleri kısmen tutarak atmak. Geçmişin olumsuzluklarına takılı 
kalmak.) "Sevgiyle geçmişi tümüyle özgür bırakıyorum. Özgürüm. Sevgiyim." 

-Kaşınma: (Geçmiş hakkında suçluluk duymak. Pişmanlık.) "Kendimi sevgiyle 
affediyorum. Özgürüm." 

Anüs kanaması: (Kızgınlık ve öfke.) "Hayatın akışına güveniyorum. Doğru ve yararlı adımlar 
atıyorum." 

Apati: (Duygulara izin vermemek. Kendini ölü gibi hissetme. Korku.) "Duygularıma izin 
veriyorum. Kendimi hayata açıyorum. Yaşam deneyimlerine hazırım." 

Apandisit: (Korku, yaşam korkusu. İyi şeylerin akışını engellemek.) "Güvendeyim. Kendimi 
gevşetiyor ve hayatın zevkle akmasına izin veriyorum." 

Apse: (İncinme, küçümsenme, intikam duyguları içinde dönüp durma) Düşüncelerimin 
özgürleşmesine izin veriyorum. Geçmiş bitti. Huzurluyum. 

Arter: (Yaşam sevincini taşıyan damarlar.) "Yaşam sevinciyle doluyum. Kalbimin her 
atışında tüm bedenime yayılıyor." 

Arterioskleroz: (Direnme, gerginlik. Katışlaşmış dar düşünceler. İyiyi görmeyi reddetmek.) 
"Hayata ve hazza tamamen açığım. Sevgiyle bakmayı seçiyorum." 

Artrit: (Sevilmediğini hissetmek. Eleştirilmek, kırgınlık). "Sevgiyim. Kendimi sevmeyi ve 
onaylamayı seçiyorum. Başkalarına sevgiyle bakıyorum." 

Artritli parmaklar: (Cezalandırma, suçlama arzusu. Kurban olduğunu hissetmek.) "Sevgi ve 
anlayışla bakıyorum. Tüm yaşadıklarıma sevginin ışığıyla yaklaşıyorum." 

Araba tutması: (Korku. Tutsaklık. Tuzağa düşmüş hissetmek.) "Zaman ve mekan içinde 
kolaylıkla ilerliyorum. Sevgi çepeçevre beni kuşatıyor." 

Astım: (Nefes almaya hak duymamak. Boğulmuşluk duygusu ve bastırılmış gözyaşı. 
"Hayatımın sorumluluğunu üstlenme güvenini duyuyorum. Özgür olmayı seçiyorum." 

Astım nöbeti: (Korku. Hayata güvenmemek. Çocuklukta takılıp kalmak.) "Büyümekten 
korkmuyorum. Hayatıma ve kendime güven duyuyorum." 

Bebek astımı: (Yaşam korkusu. Doğmaktan duyulan pişmanlık. "Bu çocuk güven dolu bir 
ortamda ve seviliyor. Beklenilen ve değer verilen bir çocuksun." 

Ayaklar: Kendimizi, başkalarını, hayatı anlama kapasitemiz. "Anlayışım genişliyor. Değişen 
dünyaya ayak uyduruyorum." 

Ayak parmakları: Geleceğin küçük ayrıntıları. "Tüm ayrıntılar kendi kendine yerlerini 
bulurlar." 

Ayakbileği: (Hareket ve yol belirlemeyi temsil ediyor.) "Hayatta ileri doğru adımları kolaylıkla 
atıyorum." 

Madura ayağı: (Dışlanmaktan duyulan çaresizlik duygusu. İleri adım atamama.) "Kendimi 
seviyorum ve onaylıyorum. İlerlemek için kendime izin veriyorum." 

Aybaşı sorunları: (Kadın olmaktan duyulan suçluluk duygusu. Cinsel organların günah, pis 
olduğu inancı.) "Kadın olarak gücümü ve bedenimin normal işlevlerini kabul ediyorum. 
Kendimi seviyorum ve onaylıyorum." Bacak sorunları: 

- Üst: (Çocukluk travmalarının etkisinden kurtulamamak.) "Benim için bildiklerinin en 
iyisini yapıyorlardı. Onları affediyorum." 

- Alt: (Gelecek korkusu. Kıpırdamak istememek.) "Geleceğe güvenle bakıyorum." 

Bademcikler: (Korku. Bastırılmış duygular. Tıkanmış yaratıcılık.) "Yüksek düşünceler bende 
ifade buluyor. Her şey iyiliğim için oluyor." 

Bağımlıklar: (Kendinden kaçmak. Korku. Kendini sevmeyi bilmemek) "Artık ne kadar 
harikulade bir varlık olduğumun farkına vardım. Kendimi sevmeyi ve haz almayı seçiyorum." 

Barsaklar: Dışkının atılmasını sağlıyor. 
- Sorunlar: (Eski ve ihtiyaç duyulmayan şeyi atmaktan korkmak.) "Kolaylıkla eskiyi 
bırakıyor, coşkuyla yeniyi kabul ediyorum." 

Baş ağrısı (Değersizlik duygusu. Korku. Kendini eleştirme.) "Kendimi seviyorum ve 
onaylıyorum. Yaptığım şeyleri sevgiyle yapıyorum." 

Baş dönmesi: (Kaçış. Dağınık düşünce. Görmeyi reddetmek.) "Hayatla uyum ve barış 
içindeyim. Canlı ve mutlu olmakla güven içindeyim." 

Bayılmak: (Korku. Başedememek.) "Hayattaki her şeyle başetme gücüm var." 

Beden Kokusu: (Korku. Kendinden hoşlanmamak. İnsanlardan korkmak.) "Kendimi 
seviyorum ve onaylıyorum. Güven duyuyorum." 

Beyin: Bilgisayar ve santralı temsil ediyor. 

- Tümör: "Yanlış programlanmış inançlar. İnatçılık. Değişmeyi reddetmek.) "Zihnimin 
bilgisayarını yeniden programlamak çok kolay. Hayat değişimler sürecidir." 

Bitkinlik: ( Can sıkıntısı. Yaptığı işi sevmemek.) "Hayattan coşku duyuyorum. Enerji ve 
coşkuyla doluyum." 

Boğaz sorunları: (Kendi adına konuşamamak. Yutulmuş kızgınlık. Tıkanmış yaratıcılık. 

Değişme ve korkusu.) "Kendimi özgürce, kolaylıkla, sevgiyle ifade ediyorum. Yaratıcılığımı 
kullanıyorum. Değişmeye hazırım." 

Boyun ağrıları: (Soruna bir başka açıdan bakmayı reddetmek. İnatçılık. Esnek olmamak.) 
"Kolaylıkla ve esneklikle bir konuyu her açıdan görebiliyorum. Birşeyi yapmanın ve görmenin 
bir çok yolu var." 

Böbrek sorunları: (Yargılama, düşkırıklığı, başarısızlık. Utanç. Çocuk gibi tepki gösterme.) 
"Daima doğru adım atıyorum. Her deneyim yararlı. Büyümeyi seçiyorum." 

Bronşit: (Bağırılıp çağrılan aile ortamı): "Çevremde barış ve uyum var." 

Bunama: (Çocuğun güven dolu sanılan dünyasına geri dönmek. Bakım ve ilgi talep etmek. 
Etrafındakileri bir çeşit kontrol etme yolu. Kaçış.) "Korunma. Güven. Barış. Evrensel akıl 
hayatın her boyutunda çalışıyor." 

Burun akması: (İçsel ağlama. Çocuksu gözyaşı. Kurban.) "Hayatımın yaratıcı gücünün 
bende olduğunu kabul ediyorum. Hayattan zevk almayı seçiyorum." 

Burun kanaması:: (Kabul görme isteği.Önem verilmeme duygusu. 'Sevgi istiyorum.') 
"Kendimi seviyorum ve onaylıyorum. Gerçek değerimi biliyorum." Cilt sorunları: (Kaygı, korku. Eski, derine gömülmüş bir tehlike. Dokunulma yoksunluğu.) 
"Barış ve sevgi düşünceleriyle kendimi koruyorum. Geçmişi unuttum ve affettim. Şimdi 
özgürüm." 

Cinsel hastalıklar: (Cinsel organların günah ve pislik yuvası olduğu inancı. Suçluluk. 
Cinsellikte insanları kullanmak, sömürmek, tecavüz etmek.) "Cinselliğimi sevgiyle ifade 
ediyorum. Bana iyi duygular hissettiren cinselliği yaşamayı seçiyorum." 

Cushing Hastalığı: (Zihinsel dengesizlik. Sürekli çılgınca fikirler üretilmesi. Aşırı güçlülük 
duygusu.) "Sevgiyle bedenimi ve zihnimi dengeliyorum. Şimdi bana iyi duygular veren 
düşünceleri seçiyorum." 

Cüzzam: (Hayatla başedememe. Temiz ve iyi olmadığına dair uzun süreli inanç.) 
"Sınırlılığımı aşıyorum. Sevgi tüm hayatımı iyileştiriyor." 

Ç 

Çene Sorunları: (Kızgınlık. İntikam arzusu.) "Yarattıklarımı değiştirme gücü bende." 

Çıban (şirpençe): Bize yapıldığını düşündüğümüz haksızlıklara duyulan zehirli öfke.) 
"Geçmişi bırakıyorum, hayatımın her alanını iyileştirmek için kendime zaman tanıyorum." 

Çocuk hastalıkları: (Takvime, toplumsal kurallara ve sahte yasalara inanmak. Etrafındaki 
yetişkinlerin çocukça davranışları.) "Bu çocuk kutsal sevgi ve korumasıyla kuşatılmış. 
Zihinsel bağışıklık talep ediyoruz." 

Çocuk felci: (Paralize eden kıskançlık. Birisini durdurma isteği.) "Her şey, herkese yetecek 
kadar çok. Sevecen düşüncelerle özgürlüğümü yaratıyorum." 

Çürükler: (Yaşamda küçük engeller. Kendini cezalandırma.) "Kendimi seviyorum ve saygı 
duyuyorum. Kendime sevecen davranıyorum." Dalak: Obsesyon. Bir şeylere aşırı tutku. "Kendimi seviyorum ve onaylıyorum." 

Delilik: (Aileden kaçış. Hayattan şiddetli bir kaçış.) "Bu kişi gerçek kimliğini biliyor ve 
Evrensel Aklın yaratıcı bir ifadesi." 

Denge Kaybı: (Dağınık düşünceler.) "Hayatım olduğu gibi mükemmel ve güvenli. Her şey iyi 
ve güzel." 

Deniz tutması: (Korku. Ölüm korkusu. Kontrolü yitirme.) "Her yerde barış ve huzur içindeyim. 
Hayata güveniyorum." 

Dirsek: Yön değişimlerini ve yeni deneyimleri kabullenmeyi temsil. eder. "Yeni deneyimlere, 
yeni değişimlere ve yeni doğrultulara kolaylıkla uyum sağlıyorum." 

Disk kayması: (Hayatta hiç bir desteğin olmadığı duygusu. Kararsızlık.) "Hayat, tüm 
düşüncelerimi destekliyor. Kendimi seviyorum ve onaylıyorum." 

Diş sorunları: (Uzun süreli kararsızlık. Karar vermek için düşünceleri analiz edememe.) 
Doğruluk ilkesinden şaşmadan kararlarımı veriyorum. Doğru kararlar verdiğimin güvencesi 
içindeyim." 

Dişeti kanamaları: (Hayatta aldığımız kararlardan haz duymama.) "Aldığım kararların 
doğruluğuna güveniyorum. Huzurluyum." 

Dişeti sorunları: (Kararları kesinleştirememek, hayat karşısında güçsüzlük.) "Kararlı bir 
insanım. Kendimi sevgiyle destekliyorum ve kararlarımı uyguluyorum." 

Diyabet (Şeker hastalığı): Geçmişteki seçimlerinden pişmanlık duymak. Hayatı kontrol 
altına alma ihtiyacı. Derin üzüntü. Hayattan tat almama.) "Bu an güzelliklerle dolu. Günün 
tatlı yönlerini görmeyi, yaşamayı seçiyorum." 

Diz sorunları: (İnatçı ego ve gurur. Taviz verememe. Uzlaşamama. Esnek olmama.) 
"Affediyorum. Anlıyorum. Şefkat duyuyorum. Kolayca uzlaşıyorum." 
Doğuştan gelen sakatlıklar: (Karmik. Böyle gelmeyi siz seçtiniz. Ailemizi de biz seçeriz.) 
"Her deneyim, gelişim sürecimiz için mükemmel. Olduğum gibi olmaktan mutluyum ve 
huzurluyum." 

Dudak uçuğu: (Hayatı küçümseme alışkanlığı. Kendini ve başkalarını aşırı eleştirme. 'Her 
şey ne kadar kötü, değil mi' deme alışkanlığı.) "Hayatla birim. Kendimi ve başkalarını 
seviyorum. Yaşamaktan mutluluk duyuyorum." 

Düşük: (Gelecek korkusu. 'Şimdi değil, daha sonra..' Yanlış zamanlama.) "Hayat bana 
daima uygun çözümleri getiriyor." Egzama: (Aşırı muhalefet, düşmanlık. Zihinsel feveran.) "İçimde ve etrafımda uyum, barış, 
sevgi ve hazla çevriliyim. Güvencedeyim." 

Eklemler: Hayatımızın yön değiştirmesi. "Daima en iyi yöne doğru gidiyorum." 

El bileği: Hareketi ve kolaylığı temsil ediyor. "Tüm deneyimlerime bilgelikle, sevgiyle, 
kolaylıkla yaklaşıyorum ve üstesinden geliyorum." 

Epilepsi(Sara): (Eziyet çekme. Hayatı reddediş. Büyük mücadele duygusu. Kendine yönelik 
şiddet.) "Hayatı sonsuz ve haz dolu olarak görmeyi seçiyorum. Ben de sonsuz, haz dolu ve 
huzurluyum." Fıtık: (Zedelenmiş ilişkiler. Gerginlik. Yanlış yaratıcı ifade.) "Kendimi seviyorum ve 
onaylıyorum. Kendim olmakta özgürüm." 

Fibroid Tümör ve kistler: (Eşe derinden kırılma ve bu kırgınlığı besleme. Kadınlık benliğine 
darbe yemek.) "Bu deneyimi bana çeken düşünce kalıbından kendimi kurtarıyorum." 

Frijitlik(Cinsel soğukluk): (Korku. Hazdan korkma. Cinselliğin kötü olduğuna dair inanç. 
Duyarsız eş.) "Bedenimden zevk duyarken güvencedeyim. Kadın olmaktan mutluluk 
duyuyorum." Gastrit: (Uzun süren kararsızlık.) "Kendimi seviyorum ve onaylıyorum." 
Geğirme: (Korku. Hayatı çabucak yutmaya çalışmak.) "Yapmam gereken her şeyi yeri ve 
zamanı var. Huzurluyum." 

Göğüsler: Anneliği ve şefkati temsil ediyor. "Mükemmel bir denge içinde besleniyor ve 
besliyorum." 

- Kistler, yumrular, ağrılar: (Aşırı annelik. Aşırı koruma. Aşırı tahakküm. 
Yaşamdan beslenmeyi engellemek.) "Kendim olmakta özgürüm, başkalarının da 
kendileri olma özgürlüğüne saygı duyuyorum. Herkes büyüyüp gelişmeli." 

Gözler: Berrak görüşü simgeliyor. Geçmişi, anı geleceği.) "Her şeyi sevgi ve sevinçle 
görüyorum." 

Göz Sorunları: (Hayatta gördüğü şeylerden hoşlanmamak.) "Görmekten hoşlanacağım bir 
hayatı yaratıyorum." 

- Astigmat: (Kendini olduğu gibi görme korkusu.) "Kendi güzelliğimi ve görkemimi 
görmeyi seçiyorum." 

- Katarakat: (Geleceği karanlık görmek.) "Hayat sonsuz ve haz doludur." 

- Çocuklar: (Ailede olan biteni görmek istememe.) "Bu çocuğu mutluluk ve güzellik 
kucaklıyor." 

- Şaşılık: (Aynı anda zıt amaçların olması.) "Gördüğüm bana güven veriyor." 

- Hipermetrop: (Anda yaşanılanların değerini bilmemek ve korkmak.) "Şimdi ve 
buradayım. Güvende olduğumu görüyorum." 

- Miyop: (Gelecek korkusu.) "Kutsal hayatın rehberliğine güveniyorum." 


- Glakoma: (Taşlaşmış affetmezlik.) "Sevgi ve şefkatle bakıyorum." 
- Keratit: (Aşırı kızgınlık. Yumruk atma arzusu.) "Bırakıyorum yüreğimdeki sevgi 
gördüğüm her şeyi iyileştirsin." 

Grip: (Kitlesel karamsarlık ve inançlara uyum. Korku. İstatistiklere inanmak.) "Toplum 
inançlarının ötesindeyim. Toplumsal etkilerden özgürüm." 

Guatr: (Üzerinde baskılara duyulan nefret. Kurban. Doyumsuzluk.) "Hayatımın tek otoritesi 
ve gücü benim. Kendim olmakta özgürüm.." 

Gut Hastalığı: (Tahakküm etme ihtiyacı. Sabırsızlık. Kızgınlık. "Kendimle ve başkalarıyla 
barışığım ve huzurluyum." Hazımsızlık: (İçgüdüsel korku, kaygı, başa çıkamama.) "Yeni deneyimleri kolaylıkla ve 
zevkle özümsüyorum." 

Hemoroid: (Geçmişe duyulan kızgınlık. Geçmişin sorumluluğu altında ezilme.) "Yapmak 
istediğim her şey için zamanım var. Sevgi olmayan her şeyi bırakıyorum." 

Hepatit: (Değişime direnç. Korku, kızgınlık, nefret.) "Düşüncelerim arınmış ve özgür. Geçmişi 
bırakıyorum, yeniye yöneliyorum." 

Herpes: (Cinselliğin ayıp olduğu toplumsal inancı kabullenme. Cezalanma ihtiyacı. Utanç 
duygusu. Cezalandırıcı bir Tanrı'ya inanma.) "Benim Tanrı anlayışım sevgidir. Cinsellik 
normal ve doğaldır. Cinselliğimi ve bedenimi seviyorum." 

Hipertiroidi: (İstenen şeyi yapamamaktan duyulan aşırı düş kırıklığı. Daima kendini değil, 
hep başkalarını düşünmek.) "Gücüme yeniden sahip çıkıyorum. Kararlarımı kendim 
veriyorum. Kendi mutluluğumun doyumunu yaşıyorum." 

Hiperventilasyon: (Korku. Değişime karşı duymak. Gidişata güvenmemek.) Nerede olursam 
olayım güven içindeyim. Hayatın akışına güveniyorum." 

Hipofiz: Kontrol merkezi. "Zihnim ve bedenim mükemmel denge içinde." 

Hipoglisemi: (Hayatın yükü altında ezilmek.) "Hayatımı hafif, kolay, zevkli hale getirmeyi 
seçiyorum." 

Hodgkin Hastalığı: (Suçlama ve 'yetersiz olmak'tan duyulan büyük korku. Kendini kabul 
ettirmeye duyulan aşırı gereksinme çabalarıyla yaşam zevkinin unutulması.) "Kendim gibi 
olmaktan son derece memnunum. Olduğum gibi değerliyim ve yeterliyim. Kendimi seviyorum 
ve onaylıyorum." 

Horlama: (Kalıplaşmış düşüncelerden kurtulmayı inatçı bir reddediş.) "İçinde sevgi ve haz 
olmayan düşüncelerimi bırakıyorum. Yeniyi, tazeliği, canlılığı seçiyorum." 

İ 

İçe dönmüş tırnak: (İlerlemekten duyulan endişe ve suçluluk duygusu.) "Hayatta kendi 
yolumu çizmek en doğal hakkım. Güvenliyim. Özgürüm."İdrar Sorunları: 
(Endişe. Eski, düşünceler saplanma. Bıkkınlık.) "Eskiyi kolaylıkla ve 
rahatlıkla bırakıyor ve yeniye hayatımda yer veriyorum." 

İdrar yolu enfeksiyonu: (Genellikle karşı cinse veya sevgiliye duyulan öfke. Başkalarını 
suçlamak.) "Bu koşulları yaratan bilincimdeki kalıpları değiştiriyorum. Değişmeye hazırım. 
Kendimi seviyorum." 

İktidarsızlık: (Cinsel baskı, gerginlik, suçluluk. Toplum baskısı. Önceki eşe duyulan öfke. 
Anne korkusu.) "Cinsel gücümü kolaylıkla ve zevkle ifade ediyorum." 

İshal: (Korku. Reddetmek. Kaçış.) "Beslenme, hazmetme ve dışkılama sistemim düzenli 
işliyor. Hayatla barış içindeyim." 

İştah –fazla: (Korku. Korunma ihtiyacı. Duyguları yargılamak.) "Güvendeyim. Hissetmek 
sağlıklıdır. Duygularım normal ve kabul edilebilir şeylerdir." 

-az: (Korku. Kendini koruma. Hayata güvenmemek. "Kendimi seviyorum ve 
onaylıyorum. Güvendeyim. Hayat zevkli ve güven dolu." Kaba etler (butlar): Gücü temsil ediyor. Gevşek kabaetler; gücün kaybolması. "Gücümü 
akıllıca kullanıyorum. Güçlüyüm. Güven doluyum." 

Kadın Sorunları: (Kendini, dişiliğini, dişilik prensibini reddetme.) "Kadın olduğum için 
mutluyum. Bedenimi seviyorum." 

Kalça Sorunları: Büyük kararlar almada duyulan korku. Gidilecek bir yönün olmaması.) 
"Hayatım denge içinde. Her yaşta kolaylıkla ve zevkle hayatımda ilerleme gösteriyorum." 

Kalp: Sevgi ve güven merkezi. "Kalbim sevgi ritmiyle atıyor." 
- sorunları: (Uzun süreli duygusal sorunlar. Haz yoksunluğu. Kalbin katılaşması. 
Stres ve zorluklar.) "Coşku, haz, mutluluk. Bunların düşüncelerimi, deneyimlerimi, bedenimi 
doldurmasına izin veriyorum." 

- Krizi: (Haz duygusunu para, pozisyon vb için feda etmek.) "Önce sevgi geliyor. 
Hayattan haz almayı seçiyorum." 
- Kalp damarlarının daralması: (Zihinsel katılık, katı yüreklilik,çelik gibi irade, esnek 
olmama. Korku.) "Sevecen mutlu düşünceleri seçerek sevecen, mutlu bir dünya yaratıyorum. 
Güvenli ve özgürüm." 
Kan: Bedende hazzı temsil ediyor, özgürce akıyor.) "Hayatın mükemmel ritmi içinde haz 
alıyorum ve haz veriyorum." 

Kan Sorunları: (Sevinç yoksunluğu ve düşüncelerin özgürce dolaşamaması.) (Sevinç verici 
yeni düşünceler içimde özgürce dolaşıyor.) 
-Pıhtılaşma: (Haz duymaya kapalı olmak.) "İçimde yeni bir hayat uyanıyor." 

Kanama: (Haz alma duygusunu yitirmek. Kızgınlık. ama neye?) "Hayatın mükemmel ritmi 
içinde haz alıyorum ve haz veriyorum." 

Kan Basıncı- yüksek: (uzun zamandır çözülemeyen duygusal sorun.) "Geçmişi huzurla 
bırakıyorum." 

-düşük: (Çocukta sevgi yoksunluğu. Yenilgi. Niye uğraşayım ki? Nasılsa bir şey 
değişmeyecek.) "Hep sevinç dolu olan şu anda yaşamayı seçiyorum. Yaşamım bir sevinç 
kaynağı." 

Kabızlık: (Eski düşüncelerden vazgeçmeyi reddetmek. Geçmişe saplanmak. Bazen cimrilik.) 
"Geçmişi bıraktığımda yenilik, tazelik, canlılık geliyor. Hayatın içimden akmasına izin 
veriyorum." 

Kandidia: (Aşırı öfke ve düş kırıklığı. Kendini parçalanmış hissetmek. Tahakkümcü ve 
ilişkilere güvenmeyen, alıcı bir kişilik.) "Olabileceğim her şeyi olmaya kendime izin veriyorum. 
Hayatta en iyi şeylere layığım. Kendime de başkalarına değer veriyorum, takdir ediyorum ve 
seviyorum." 

Kangren: (Marazi düşünceler. Zehirli düşüncelerin sevinci boğması.) "Şimdi uyumlu 
düşünceleri seçiyorum." 

Kanser: (Derin acı. Uzun süre taşınan kırgınlık, sır, hüzün bedeni kemiriyor. Nefreti içine 
gömmek.) "Geçmişle ilgili her şeyi sevgiyle affediyorum. Yaşamımı mutlulukla doldurmayı 
seçiyorum. Kendimi seviyorum." 

Karaciğer: Öfke ve gazabın merkezidir. Sorunları: (Sürekli şikayet etmek. Kendini kandırmak. Haklı çıkmak için sürekli 
başkalarında hata bulmak. Kötü hissetmek.) "Kalbim açık olarak yaşamayı seçiyorum. 
Baktığım her yerde sevgiyi görüyorum." 

Karın ağrıları: (Korku, başlamış bir olayı, süreci durdurmak.) "Hayatın akışına güveniyorum. 
Güvencedeyim". 

Karın ağrısı: (Zihinsel tahriş. Sabırsızlık. Çevreden duyulan rahatsızlık.) "Bu çocuk yalnızca 
sevgiyi ve sevgi dolu düşüncelere karşılık veriyor. Her şey barış dolu." 

Kas Sorunları: (Aşırı korku. Herkesi ve her şeyi çılgın bir şekilde kontrol etme arzusu. 
Güven duymanın derin ihtiyacı.) "Hayatta olmak güzel. Kendim olmak güzel. Kendime 
güveniyorum." 

Kaşınma: (Akıntıya kürek çekme arzusu. Doyumsuz. Pişman.) "Bulunduğum noktada 
huzurluyum. Arzu ve ihtiyaçlarımın karşılanacağını bilerek, iyiliğimi kabul ediyorum." 

Katarakt: (Geleceği olumlu görememek. Karanlık gelecek.) "Hayat sonsuzdur ve haz 
doludur. Her ana heyecanla yaklaşıyorum." 

Kazalar: (İstediğini dile getirememe. Otoriteye karşı çıkma isteği. Şiddetle inanmak) "Bunu 
yaratan düşünceyi aşıyorum. Huzurluyum, değerliyim." 

Kekemelik: (Güvensizlik. Kendini ifade yoksunluğu. Ağlamaya izin verilmemesi.) 
"Düşündüklerimi ifade etmekte özgürüm. Kendimi güven ve sevgiyle ifade ediyorum." 

Kellik: (Korku. Gerginlik. Her şeyi kontrol altında tutmaya çalışma.) "Kendimi seviyorum ve 
onaylıyorum. Hayata güveniyorum." 

Kemikler: Evrenin temel yapısını temsil ediyor.) "Dengeli ve sağlam yapılıyım." 
Kemik sorunları: 

-Kırılma: (Otoriteye karşı tepki.) "Dünyamda kendimin efendisi benim. Düşüncelerim 
yalnızca bana ait." 

-Deformasyon: (Zihinsel baskı ve gerginlik. Kasların ve düşüncenin esnekliğini 
kaybetmesi.) "Hayatın nefesini dolu dolu içime çekiyorum. Hayatın akışına güveniyorum." 

Kısırlık: (Hayat sürecine duyulan korku ve direnç Ya da anne baba olmaya ihtiyaç 
duymamak.) "Hayata güveniyorum. Doğru yerde, doğru zamanda, doğru şeyi yapıyorum. 
Kendimi seviyorum ve onaylıyorum." 

Kızarıklık: (Gecikmelerden duyulan rahatsızlık. Dikkat çekmenin çocukça bir yolu.) "Kendimi 
seviyorum ve onaylıyorum. Hayatta her şey gerektiği zaman oluşuyor." 

Kistler: (Acı veren eski bir filmi tekrar tekrar seyretmek. Acıları beslemek. Sahte büyüme.) 
"Zihnimin sinemaları güzel filmler gösteriyor. Çünkü ben seçiyorum. Kendimi seviyorum." 

Kistik Fibroz: (Hayatın size mutluluk getirmeyeceğine dair derin inanç. 'Zavallı ben'.) "Hayat 
beni, ben hayatı seviyorum. Hayatı dolu dolu ve özgür yaşamayı seçiyorum." 

Kollar: (Hayat deneyimlerini kucaklama kapasitesi ve yeteneği.) "Yaşadıklarımı kolaylıkla ve 
zevkle, severek kucaklıyorum." 

Kolesterol: (Haz kanallarının tıkanması. Haz alma korkusu.) "Hayatı sevmeyi seçiyorum. 
Haz kanallarım ardına kadar açık." 

Kolit: (Aşırı derecede katı ana babalar. Eziyet çekme ve yenilgi duygusu. Şefkate duyulan 
büyük ihtiyaç.) "Kendimi seviyorum ve onaylıyorum. Mutluluğumu kendim yaratıyorum. 
Hayatta 'kazanan' olmayı seçiyorum." 

Koma: (Korku. Bir şeyden veya birinden kaçmak.) "Seni sevgi ve güvenle kucaklıyoruz. 
İyileşmen için ortam yaratıyoruz. Sen sevgisin." 

Konjunktivit: (Hayatta görülen şeylere öfke ve düş kırıklığı duymak.) "Sevginin gözleriyle 
görüyorum. Uyumlu bir çözüm yolu var ve bu yolu kabul ediyorum." 

Koroner Trombos (kalp damarları tıkanıklığı): (Yalnızlık duymak ve korkmak. Yeterli 
olmamak. Yeterince uğraşmamak. 'Asla yapamayacağım.') "Tüm hayatla birim. Evren beni 
tümüyle destekliyor. Her şey harikulade." 

Kramplar: (Gerginlik. Korku. Sıkı sıkıya yapışmak.) "Zihnimi gevşetiyorum ve huzur dolu 
olmasına izin veriyorum." 

Kronik hastalıklar: (Değişimi reddetmek. Gelecekten korkmak. Güvende hissetmemek.) 
"Gelişmeye ve değişime hazırım. Şimdi güvenli yeni bir gelecek yaratıyorum." 

Kuduz: (Kızgınlık. Çözüm yolunun şiddet olduğu inancı.) "İçimde ve çevremde barış hüküm 
sürüyor." 

Kulaklar: İşitme kapasitesini temsil ediyor. "Sevgiyle dinliyorum." 

Kulak ağrısı: (Kızgınlık. İşitmek istememek. Fazla kargaşa. Kavga eden ana baba.) 
"Çevremde uyum var. İyi ve hoş şeyler işitiyorum. Sevginin merkeziyim." 

Kulak çınlaması: (Dinlemeyi reddetmek. İçimizdeki minik sese kulak vermemek. İnatçılık.) 
Yüksek benime güveniyorum. İçimdeki sese sevgiyle kulak veriyorum. İçinde sevgi olmayan 
her şeyi bırakıyorum." 

Kurdeşen: (Küçük, gizli korkular.) "Hayatımın her alanında barış var." Larenjit: (Öfkeden konuşamamak. Otoriteye kızgınlık. Konuşmaktan korkmak.) 
"İstediklerimi rahatlıkla dile getiriyorum. Kendimi ifade edebiliyorum." 

Lenf Bezleri: (Aile çatışmaları, kavgalar. Çocuk istenmediğini hissediyor.) "İstenen, hoş 
karşılanan ve çok sevilen bir çocuğum." 

Lösemi: (İlham ve yaratıcılığın hunharca yok edilmesi. 'Ne yararı var?) "Geçmişteki 
sınırlılığımı aşıp, şimdiki anın özgürlüğünü yaşıyorum. Kendim olmakla güvencedeyim." 


M

Menopoz sorunları: (Artık istenmemekten korkmak. Yaşlanma korkusu. Kendini 
kabullenmeme.) "Hayatın tüm dönemlerinde dengeli ve huzurluyum. Bedenimi sevgiyle 
kutsuyorum.) 

Migren: (Köşede sıkışıp kalma duygusu. Cinsel korkular. (Migreni geçirmek için en iyi yol 
mastürbasyondur.) "Hayatın akışına kendimi bırakıyorum. Hayat benim hayatım.") " 

Mide bulantısı: (Korku. Bir fikri ya da deneyimi kabul edememe.) "Güvendeyim. Hayatın 
bana daima iyilikler getireceğine güveniyorum." 
Narkolepsi: (Her şeyden uzaklaşma isteği. Aşırı korku. Burda olmayı istememek.) "Kutsal 
bilgeliğin gücüne ve rehberliğine güveniyorum." Nasırlar: Katılaşmış kavram ve düşünceler. Somut korkular.) "Yeni düşünce ve yolları 
görmek ve denemek güvenli. İyiye açığım." 

Nefes: Hayatı içimizde hissetme yeteneği.. "Hayatı seviyorum." 

Nefes Kokması: (Kızgınlık ve intikam dolu düşünceler.) "Geçmişime sevgiyle sünger 
çekiyorum. Sadece sevgiyi dile getiriyorum." 
Nefes sorunları: Hayatı dolu dolu yaşamaktan korkmak. Yaşamda yeri olmadığını 
hissetmek.) "Hayatı dolu dolu ve özgürce yaşamak en doğal hakkım. Sevilmeye layığım. 
Hayatı dopdolu yaşamayı seçiyorum." 

Nefrit (Bright hastalığı): (Hiç bir şeyi doğru yapamayan bir çocuk gibi hissetmek. 
Başarısızlık.) "Kendimi seviyorum ve onaylıyorum. Değerli ve yeterli bir insanım." Omurga: Hayatın esnek desteği. "Hayat tarafından destekleniyorum." 

Omurga eğriliği: (Hayata güvenmemek. Onursuzluk. Cesaretsizlik. Desteksizliğin korkusu.) 
Korkularımı yeniyorum. Sevgiyle dik duruyorum. Bu, benim hayatım." 

Omurilik Menenjiti: (Aşırı aile uyumsuzluğu. Kızgınlık ve öfke dolu bir ortamda yaşamak. 
Aşırı içsel karmaşa. Destek yoksunluğu.) Düşüncelerimde, bedenimde ve dünyamda barış 
yaratmayı seçiyorum. Güvenliyim ve seviliyorum." 

Ö 

Ödem: (Kimi yada neyi bırakamıyorsun?) "Geçmişi bırakıyorum ve özgürleşiyorum." 


Pamukçuk: "Dudaklardan dökülmesi engellenen çirkin, suçlayıcı sözcükler.) "Sevgi dolu 
dünyamda yalnızca sevinç dolu deneyimler yaratıyorum." 

Pankreas: Hayatın tadını simgeliyor. "Hayattan tat alıyorum." 

Parmaklar: (Hayatın detaylarını simgeliyor. "Hayatın ayrıntılarıyla barış içindeyim." 

- Baş parmak: Akıl ve endişeyi simgeliyor. "Zihnim dingin." 

- İşaret parmağı: Ego ve korkuyu simgeliyor. "Güvendeyim." 

- Orta parmak: Kızgınlık ve cinselliği simgeliyor. "Cinselliğimle barış içindeyim." 

- Yüzük parmağı: Birlikte olma ve üzüntüyü simgeliyor. "Sevecen ve huzurluyum." 

- Küçük parmak: Aile ve sahte bir görünüm verme çabasını simgeliyor. "Hayat 
ailesinde olduğum gibi görünüyorum." 

Parkinson hastalığı: (Korku. Herkesi, her şeyi aşırı kontrol etme arzusu.) "Güvende 
olduğumu bilerek rahatım. Hayatım bana ait." 

Peptik ülser: (Yeterli olmama inancı. Başkalarını memnun etme kaygısı.) Kendimi 
seviyorum ve onaylıyorum. Kendimle barışığım." 

Prostat sorunları: (Zihinsel korkuların erkekliği zayıflatması. Vazgeçmek. Cinsel baskı ve 
suçluluk. Yaşlanma korkusu.) "Kendimi seviyorum ve onaylıyorum. Gücümü kabul ediyorum. 
Ruhum daima genç" Rahim: Yaratıcılığın evini simgeliyor. "Bedenimle barışığım." 

Raşitizm: (Duygusal beslenme eksikliği. Sevgi ve güven yoksunluğu.) "Güvenliyim. Evrenin 
ta kendisi olan sevgiyle besleniyorum." 

Romatizma: (Kurban. Hep haksızlığa uğradığını hissetmek. 'Hep benim başıma geliyor.' 
Sevgi yoksunluğu.) "Deneyimlerimi ben yaratıyorum. Kendimi ve başkalarını sevip 
onayladıkça, gittikçe daha olumlu deneyimleri hayatımda yaratıyorum." Safra taşı: (Katı düşünceler. Lanetleme. Gurur.) "Geçmişi arkamda bırakmayı seçiyorum." 

Sağırlık: (Reddediş. İnatçılık. Tecrit. 'Neyi işitmek istemiyorsun?' 'Beni rahatsız etme'.) "Yüce 
sesi dinliyorum. İşittiğim her şey bana zevk veriyor. Her şeyle birim." 

Saman Nezlesi: (Duygusal tıkanma. Zamanla yarış. Suçluluk.) "Hayatın BÜTÜNÜYLE 
BİR'İM. Her zaman hayata güven duyuyorum." 

Sarılık: (İçsel ve dışsal önyargı. Dengesiz mantık.) "Kendim ve herkes için sevgi, anlayış ve 
şefkat duyuyorum." 

Selülit: (Çocukluk anılarına takılı kalmak. Geçmişteki kötülükleri unutamamak. İlerlemekte 
zorlanmak. Kendi yolunu çizme korkusu.) "Herkesi affediyorum. Kendimi affediyorum. Tüm 
geçmiş acılarımı affediyorum. Özgürüm." 

Sırt sorunları – üst: (Duygusal destek yoksunluğu. Sevilmediğini hissetmek. Sevgiyi 
göstermemek.) "Kendimi seviyorum ve onaylıyorum. Yaşam beni destekliyor ve seviyor." 

- orta: (Suçluluk. Sırta binen yükün altında ezilmek. "Sırtımdan in".) "Geçmişimi 
bırakıyorum. Yüreğimdeki sevgiyle hayatta ileriye doğru yol almayı seçiyorum." 

- aşağı: (Parasızlık korkusu. Ekonomik destekten yoksunluk.) "Hayatın kendisine 
güveniyorum. İhtiyacım olan şey daima karşılanıyor." 

Siğil: (Küçük nefretler duyma. Çirkin olduğuna inanma.) "Tüm ifadesiyle hayatın sevgisi ve 
güzelliğiyim." 

Sinir ağrısı (nevralji): (Suçu cezalandırmak. İletişim konusunda şiddetli üzüntü.) "Kendimi 
affediyorum. Sevgiyle iletişim kuruyorum." 

Sinir krizi: (Ben merkezcilik. İletişim yollarını tıkamak.) "Yüreğimi açarak, açık ve sevecen 
iletişim kuruyorum." 

Sinirlilik: (Korku, evham, mücadele, acelecilik. Hayata güvenmemek.) "Sonsuzluğun içinde 
yolculuk yaptığımı biliyorum. Her şeye zaman var. İçtenlikle iletişim kuruyorum." 

Sinüs sorunları: (Çok yakın bir insandan tedirgin olmak.) İçimde ve çevremde huzurlu ve 
uyumlu bir ortam var." 
Sivilce: (Kendini kabul etmemek. Kendinden hoşnut olmamak.) "Hayatın kutsal bir 
ifadesiyim. Kendimi şu anda olduğum gibi seviyorum ve kabul ediyorum." 

Siyah noktalar: (Kirli ve sevgisiz hissetmek.) "Kendimi seviyorum ve onaylıyorum." 

Soğuk algınlığı: (Aynı anda birden çok şeyin birden olması. Zihinsel karışıklık. Küçük 
incinmeler. "Her kış üç kez soğuk algınlığına yakalanırım" türünden inançlar.) "Gevşemeye 
ve düşüncelerimin berraklaşmasına izin veriyorum. İçimde ve çevremde berraklık ve uyum 
var." 

Ş 

Şişmanlık: (Korunma isteği. Aşırı duyarlılık.) "Kutsal sevgiyle korunuyorum ve güven 
duyuyorum." Tetanoz: (Kızgın, yiyip bitiren düşüncelerden kurtulma isteği.) "Yüreğimdeki sevginin tüm 
bedenimi ve duygularımı yıkamasına ve iyileştirmesine izin veriyorum." 

Tırnak Yemek: (Çaresizlik ve düşkırıklığı. Kendini yemek. Anne babaya öfke duymak.) 
"Büyümeyi seçiyorum. Artık kendi hayatımı kolaylıkla ve zevkle idare ediyorum." 

Timus: Bağışıklık sisteminin temel guddesi. 'Herkes bana zarar vermeye uğraşıyor. Hayat 
bana saldırıyor.' Sevecen düşüncelerim bağışıklık sistemimim güçlendiriyor. İç ve dış 
dünyamda güvenliyim. Sevgiyle iyileşiyorum." 

Tiroid: (Aşağılanmak. 'İstediğim hiç bir şeyi yapamıyorum. Bana sıra ne zaman gelecek?) 
"Eski sınırlılığımı aşıyorum ve kendimi özgürce, yaratıcılığımla ifade ediyorum." 

Tüberküloz: (Bencillikle kendi kendini yok etmek. Hükmedici sabit düşünceler. Öç alma 
ihtiyacı.) "Kendimi sevdikçe ve onayladıkça, daha zevkli, huzurlu, barışçıl bir dünya 
yaratıyorum." Uçuk ve kabarcıklar: (Kırgınlık. Duygusal korunma yoksunluğu.) "Hayatın akışında, her yeni 
deneyime kolaylıkla uyum sağlıyorum." 

Uykusuzluk: (Korku. Hayat sürecine güvenmemek. Suçluluk.) "Günü ardımda bırakıyor, 
huzurlu bir uykuya dalıyorum. Yarın yeni bir gün ve çözümleriyle geliyor." 

Uyuşma: (Başkalarını umursamamak. Sevgi vermemek. Zihinsel duyarsızlık.) "Duygularımı 
ve sevgimi paylaşıyorum. Herkesin sevgisine karşılık veriyorum." 

Uyuz: (Başkalarının fazla etkisinde kalmak.) "Hayatın yaşayan, seven, haz dolu bir 
ifadesiyim. Benim, kendi kişiliğim var." 

Ü 

Ülser: (Korku. Yetersiz olduğuna dair duyulan güçlü inanç. Sizi ne yiyip bitiriyor?) "Kendimi 
seviyorum ve onaylıyorum. Barış ve huzur doluyum." 

Ürperme: (Zihinsel kasılma. Geriye çekilme. Uzaklaşma arzusu. Beni yalnız bırak.) "Her 
zaman emniyetteyim ve güven içindeyim. Sevgi beni kuşatıyor ve koruyor." Varis: (Bulunduğun durumdan nefret etmek. Cesareti yitirmek. Aşırı yük taşıdığını hissetme.) 
Hayatı seviyorum ve özgürce hareket ediyorum." 
Vitiligo(ciltte beyaz noktalar): (Ait olmama. Kendini her şeyin dışında hissetmek. Bir gruba 
dahil hissetmemek.) "Hayatın tam merkezindeyim. Herkese ve her şeyle sevgiyle bağlıyım." Yanma: (Kızgınlık. Küplere binmek.) "Sevgi ve coşku doluyum." 

Yanıklar: (Kızgınlık. Alev alev öfke.) "İçimde ve çevremde barış ve uyum yaratıyorum. İyi 
hissetmeyi hak ediyorum." 

Yaşlılık sorunları: (Toplumsal inançlar. Eski düşünceler. Kendim olma korkusu. Şimdiyi 
reddetmek.) "Her yaşta kendimi seviyorum ve onaylıyorum. Hayatın her anı mükemmel." 

Yatağı ıslatma: (Ebeveyn korkusu. Genellikle baba.) "Bu çocuğa sevgi, şefkat ve anlayışla 
bakıyorum." 

Yılancık: (Başkalarının hayatına çok fazla karışmasına izin vermek. Kendini yeterince temiz 
ve iyi bulmamak.) "Kendimi seviyorum ve onaylıyorum. Hiç kimsenin, hiç bir şeyin üzerimde 
gücü olmasına izin vermiyorum." 

Yirminci yaş dişi: (Sağlam bir temel yaratmak için gereken zihinsel hazırlığı yapmamak. 
"Bilincimi, hayatın genişletmesine açıyorum. Gelişmek ve değişmek için hazırım. Ve bol 
imkanım var." 

Yumurtalıklar: Yaratıcılık noktası. "Yaratıcılığımı dengeliyorum." 
Yüz: Dünyaya gösterdiğimizi temsil ediyor. "Kendimi olduğum gibi ifade ediyorum." 

Z

Zatürree: (Umutsuz. Hayattan bıkkınlık. Duygusal yaraların iyileşmesine izin verilmemesi.) 
"Yeni düşünceleri kabul ediyorum. Bu an, yeni bir an." 

Zona: (Korku ve gerginlik. Aşırı duyarlılık.) "Dinginim ve huzurluyum. Çünkü hayatın akışına 
güveniyorum." 


Fiziksel bir sorunun olduğunda listeyi kullanma yolu: 

1. Sorunun zihinsel nedenine bak ve bunun senin için doğru olup olmadığını düşün. 
Değilse, sessizce otur ve kendine sor: "Bende bunu yaratan hangi düşünceler olabilir" 

2. Şu sözleri tekrar et: "Bilincimde bu koşulları yaratan düşünce kalıbını bırakmaya 
hazırım." 

3. Yeni düşünce modelini birçok kez tekrar et. 

4. İyileşmenin zaten başlamış olduğunu varsayıp, iyileşmeyi kabul et


LOUİS HAY

 

Tüm Hastalıkların Zihinsel Nedenleri


Sosyal Ağlarda Paylaşın