Chakra Tantra Reiki

Çakra Tantra Reiki polar enerjilerin entegrasyonu yolu ile özel olarak dişi ve erkek enerjilerin çakralarda dengelenmesinin ve Kundalini enerjinin ana Shushuma (enerji kanalı) içerisindeki gücünü serbestleştirmeyi amaçlar. Hint felsefesinde bu iki polar güç Shiva ve Shakti ile temsil edilmektedir ve cennetsel erkek enerjileri ile dünyevi dişi enerjilerin birleşimini yansıtmaktadır.

Çakra Tantra Reiki, dileklerimizi konsantrasyon ile gerçeğe dönüştürme ve kendi enerjilerimizi yaratma üzerine yoğunlaşmaktadır. Aynı zamanda cinsel enerjilerin tekrar canlandırılması, enerji tıkanmalarına bağlı sırt ağrılarının giderilmesi, doğurganlığı ve kişisel gücü arttırmak için kullanılmaktadır. Çaktra Tantra Reiki şifa enerjisi görselleştirme egzersizlerini, kokulu masaj yağlarını birleştirmekte ve böylece bir türlü vazgeçilemeyen yanlış düşünce kalıplarının bırakılmasında yararlı olmaktadır. Aynı zamanda kişiliğimizin olumlu yönlerini daha çok vurgulamayı sağlayabilmektedir. Eril ve dişi enerjilerin en önemli yönlerini birleştirerek denge sağlamak, yani duygusal olarak kendini ifade etmeyi öğrenmek, rasyonel ve mantıklı olup, gereksiz alınganlıklardan kurtulmayı öğretmektedir. Kendinizdeki zıt enerjileri fark ettikçe arkadaşlarınızla ve karşı cins ile daha olumlu ilişkiler kurmayı öğreneceksiniz. Ayrıca Çakra Tantra Reikisi çocukluktaki travmatik deneyimlerin şifasında yardımcı olabilmektedir.

Çakralar prana ismi verilen kozmik enerjinin ışık formunda emildiği enerji tekerlekleridir. Emilen enerji daha sonra renkli titreşimlere dönüştürülür ve ayrı ayrı çakralara yönlenip bedendeki enerji kanallarına yönlenir. Vücudumuzda 80 binden fazla çakra olduğu söylenir fakat enerji çalışmalarında çoğunlukla 7 çakrayı kullanırız. Bunlar omurgamızın arkasında dizilmiştir ve oradan ön tarafa ışıklarını yayarlar. Bu nedenle ayaklardan ve el çakralarından çalışarak yüksek şifa enerjilerine kanal oluştururuz. Tantra eski bir Budizm sanatı olup yoni ve lignamın birleşip kişinin kendi varlığının eritilerek yüksek varlıklarla çözülmesinden sonra kendi çekirdeğimizdeki Evrensel Işık Kaynağına dönüşünü simgeler. Kendi ruhumuzun veya ışık bedenimizin bütün ışık varlıklarının kaynağı ile birleşmesi aydınlanma anlamına gelir ve bu nedenle Tantra ruhsal-cinsel bir deneyim olup aydınlanmayı amaçlar. Hint tantrasında erkek ve dişi enerjilerinin yaratıcı kaynağı kutlanır ve bu kaynak tüm evrensel enerjinin kaynağıdır.

Dişi ve erkek enerjilerinin eriyip bütünleşmesi bütün ruhsal metinlerin kaynağını oluşturur ve Yin/Yang sembolü, Sri Yanta, Hint sembolü veya Mısır Pharaoh sembolü ile ifade edilir.

Çakra Tantra Reiki şu adımlardan oluşur:

• Konsantrasyon egzersizi ve enerjinin çağrılması
• Shakti ve Shiva'ya kişisel yeniden uyumlanma
• Taşıyıcı ve aroma yağının seçimi
• Ayaklara topraklama masajı ve ellere masaj uygulayarak yüksek enerjinin açılması
• Solar Pleksus çakrasının etrafına dengeleyici sembolün çizilmesi
• Omurganın arka kısmına masaj uygulanması
• Kundalini uyanışı ve cinsel enerjilerin yeniden canlandırılması
• Kişinin şifaya uyumlanması ve Shakti ile Shiva'nın dengeleyici çalışmaları
• Sembolün seanstan 3 hafta sonrasına kadar uzaktan gönderilmesi. Şifa seansının etkilerini güçlendirmek için seanstan 21 gün sonrasına kadar uzaktan şifa sembolünü kullanarak etkilerini arttırabilirsiniz.

smile İyi haber, bu işlemi kişi yanınızdayken programlayıp 21 gün boyunca devam etmesini sağlayabilirsiniz.

 

İnisiyasyon tamamlandıktan hemen sonra ders notlarınıza ve İnisiyasyon sertifikanıza Üye Sayfam / Uyumlamalarım menüsünden ulaşabilirsiniz.


Seviyeler / Fiyatlar

Chakra Tantra Reiki

Fiyat: 2.500,00 ₺

Satın Al


Sosyal Ağlarda Paylaşın