Akaşik Kayıtlar Temizlik Güçlendirmesi

“Akaşik Kayıtlar” bir çok dilde bir çok karşılığı olan bu kavram incelenmeye, öğrenilmeye değer özellikler taşır. Akaşik kayıtlar geçmiş, şimidiki ve gelecekteki herşeyin bilgisini taşır. Başka bir değişle yaradılışın başından sonuna kadar tüm bilgiyi içeren bir tür arşivdir.

Her düşünce, kelime, niyet, duygu ve eylem enerji oluşturur ve bunlar ruh tarafından kaydedilir.

Akaşik Kayıtlar, bizim bu enkarnasyonumuza kadar geçirmiş olduğumuz bütün yaşamlarımızda sahip olduğumuz bilgilerin depolanmış olduğu bellektir.

Akaşik Kayıtlar ya da diğer bir ismi ile Yaşam Kitabı’nda bireysel ya da evrensel olmuş-olacak her şey(tüm oluşlar, tüm yaşamlar, düşünceler, duygular, kelimeler, niyetler vb.) zaman-mekan olmaksızın mevcuttur.

Her ruhun kaydı benzersiz belli bir frekanstadır, evrenin enerjileri içine kodlanmış bir parmak izi gibi. Kayıtlar bireyleri ileriye taşımak, şifa, başarılı olmak ve gerçeği öğrenmeye yardımcı olur.

Akaşik Kayıtlar Temizlik Güçlendirmesi
Akaşik Kayıtlar Temizlik Güçlendirmesi, kişinin ruhunun çektiği acının kaynağını temizler, bu temizlik karmik ve enerjisel düzeyle sınırlı değildir! Böylece sonsuz ve gereksiz acıyı durdurabilir, kişi burada ve şimdi özgür olabilir.

Travmatik olumsuz yaşam deneyimleri yoluyla geçmiş yaşamlarından Birikmiş Enerjik kısıtlamalar, negatif bağlılıklar ya da negatif karmaların hepsinin kaydına sahip ruhunuz temizlenecektir böylece bedensel, zihinsel, duygusal ve spiritüel(ruhsal) bedenler bundan böyle acı, kısıtlama, ve ya da rahatsızlık gibi olumsuz programlardan özgürleşecek.

Karmik bağlar, geçmiş yaşam ilişkileri, geçmiş yaşam travmaları ve Akaşik Zaman Çizgisi üzerinde gelecekteki olası olaylar saflaştırılıp ve temizlenir böylece En Yüksek Sonuçlar kişinin yaşamında gerçekleşmeye başlar. Bu arınma işlemi sırasında haksız karma silinecektir.

Kişinin Yaratıcı Kaynak ile birlik, kendini bilmek, amaç, bolluk – bereket ve gelişim doğrultusundaki blokajlar bu sistemin güçlü şifa enerjisiyle temizlenecektir.

Bağımlı olunmuş kalıplar, başarısızlığa neden olan davranışlar, negatif alışılmış tepkiler-yanıtlar temizlenecektir ve yeni ışığın girişi sağlanacaktır böylece varlığımızın etkili yolları benimsenir.

Enerjik blokajlar nötralize edilecek, temizlenecek ve serbest kalacaktır böylece kişi bu blokajlardan kalıcı olarak özgürleşir. Bu da kişinin Daha Yüksek, Daha Net ve Daha Aydın alanda yaşamasını sağlar.

Bu uyumlama kişinin enerjisini yenileyecek, canlandıracak ve temizleyecektir böylece kişi varlığının doğal bir durumu içinde yaşayabilecek ve enerjik imzası yükselecektir.

Akaşik Kayıtlar Temizlik Güçlendirmesi’nin Faydaları

Ruhsal gelişme hızlanır
Geliştirilmiş Manevi Rehberlik
Aile, arkadaşlar, sevgili ile sağlıklı etkileşimler
Kişinin en yüksek hayrına olan davranışları benimsemesi
Kalbindeki arzuları gerçekleştirmek
Sorunlu düşünme şeklinden özgürleşmek
Geliştirilmiş Manevi Hediyeler
Geçmiş yaşam ve/ya da karmik etkilerin şifalanması
Psişik kirlilikler/negatiflikleri temizlemek
Kaynak ile daha büyük birlik bilinci içinde olmak
Daha fazla Yaşam Gücü
Enerjisel olarak daha yüksek titreşimler

Akaşik Kayıtlar Temizlik Güçlendirmesi Uyumlamasını aldığınızda bu enerji ile kendinize ve başkalarına nasıl çalışma yapacağınızı, bu uyumlamayı aktarmak isterseniz bir başkasına nasıl aktaracağınızı öğreneceksiniz. Akaşik Kayıtlar Temizlik Güçlendirmesi Uyumlaması tek seviyedir. Katılmak için ön koşul yoktur. Sistemin uyumlamasını alarak kendiniz ve başkaları için yakından ya da uzaktan çalışmalar ve sistemin uyumlamasını yapabilirsiniz.

İnisiyasyon tamamlandıktan hemen sonra ders notlarınıza ve İnisiyasyon sertifikanıza Üye Sayfam / Uyumlamalarım menüsünden ulaşabilirsiniz.


Seviyeler / Fiyatlar

Akaşik Kayıtlar Temizlik Güçlendirmesi

Fiyat: 2.000,00 ₺

Satın Al


Sosyal Ağlarda Paylaşın