Shamballa 12D

Shamballa çok boyutlu şifa sisteminin 12 boyutuna inisiyasyon

Shamballa 12D enerjisine 2001 yılında Haridas Melchizadek yukselmis Master Saint Germain ile yaptığı çalışmalarında kanal olmuştur.

Shamballa çok boyutlu şifa 12D yeni bir modalitedir. 12 gerçeklik seviyesine inisiyasyonlar alacaksınız ve çok evrenli multikozmik Shamballa yönleri ile bir araya gelecek, fiziksel ve ruhsal bedenlerinizde 144 dna sarmalını aktive edeceksiniz.

Bu sizin kendinizdeki bütünlük ile 12 boyut yoluyla tekrar bağlantı kurmanızı sağlayacaktır.

Her boyutsal seviye shamballanın bir uyumunu içerir. Shamballa hakkında konuştuğumuz zaman beşinci boyutta olan bir yer ve zamanı düşünme eğilimdeyiz. Muhteşem denge ve uyum olan koşulsuz sevgi içeren bir alana girmekteyiz. Yakın zamanda farkettiğim bir şey bu ve Germain “bazen bir şeyleri anlaman uzun sürüyor değil mi?” dedi. Şunu farkettim ki bu 12 boyutsal gerçekliklerin her birinde shamballanın bir yansıması yer almaktadır. Ve 12 çok evrenli gerçekliklerde de. Bu nedenle çok ilginç enerjilerle çalışıyor olacağız. 12 boyutla çalışacağız ve boyutlarda hareket ettikçe enerji beklendiği üzere yoğunlaşacak. İlk önce kristalsi ışık bedenleri aktive edeceğiz. Adam Kadmon ışık bedeni ismi verdiğim bu beden mükemmeliyetin ışık bedenidir. Uyum, denge ve tam bağlantı halinde olmak. Buradan edineceğiniz 12 inisiyasyon ve 12 enerjidir ve bu enerjileri başkalarına aktarma yetisidir. Bu noktada Germain bu enerjileri aktardığınız kişilerden dikkatli olmalarını istemektedir.

Shamballa 12D modalitesinin kısmi müfredatı

Melchizedek kanunlarına inisiasyon.

Kutsal geometrinin, kozmik ateş ve kozmik kutsal dillerden harflerin bedeninizdeki aktivasyonu.

Negatif varlıklardan arınma.

12D Ben varlığınızla güçlü bir bağlantı kurar ve bu bağlantı ile KOŞULSUZ SEVGİ olduğumuzu anlamaya başlarız.

Kendinize tüm seviyelerde şifa vermeyi öğrenir ve bunu başkaları için de yaparsınız.

Kristalsi bedenlerinizle çalışmayı ve onlardan dengesizlikleri iyileştirmeyi öğrenirsiniz.

Adam kadmon bedeninizi ışık ve mükemmeliyet ile entegre etmeyi öğrenirsiniz.

Cennette yaşayanların gerçek kimliklerini ve illüzyonun ötesindeki yeni evreni öğrenirsiniz.

Melchizedek elmaslarının ve matriks kristallerinin aktivasyonu...

Birçoğunuz için bu sistem kompleks gelecektir fakat zamanla ne kadar basit olduğunu göreceksiniz. Enerjilerin de yükseltilmiş uyumlamalar sayesinde daha da güçlendiğini öğrencilerimle yaşadım. 12D Shamballa sisteminin alınması ile aynı zamanda Shamballa 1024’ün ruhsal desteğini ve enerji bağlarını alacaksınız. Shamballa 1024 aslında yükselme için bir mekanizmadır. Shamballa 1024 sizi yeni sembollere uyumlar ve bunlar aşırı derecede yüksek titreşimli enerjilere sahiptir. Shamballa 1024 ile şifa yetilerinizi güçlendirecek insan ve hayvan bedeninde hastalıklar üzerinde aktive edebileceksiniz. Tüm master seviyesindeki tekiniklere Shamballa 1024 temel ve master sembollerini alarak ulaşacaksınız.

Oniki boyut seviyesine 12 aktivasyon veya inisiyasyon... Sizi 12 boyut seviyesi ile ve paralel gerçekliklerle bütünleştiriyoruz.

İnisiyasyon tamamlandıktan hemen sonra ders notlarınıza ve İnisiyasyon sertifikanıza Üye Sayfam / Uyumlamalarım menüsünden ulaşabilirsiniz.


Seviyeler / Fiyatlar

Shamballa 12D

Fiyat: 3.000,00 ₺

Satın Al


Sosyal Ağlarda Paylaşın